Senat przyjął społeczną część pakietu mieszkaniowego z poprawkami

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, zmiany w TBS, ale i cyfryzacja procesu budowlanego – to wybrane elementy pakietu mieszkaniowego, który przyjął senat. Projekt ustawy, po poprawkach, wraca do Sejmu.

Prawie wszyscy Senatorowie (98 ze 100) poparli tzw. pakiet mieszkaniowy. Ustawa wchodzi w skład pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Stanowi tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, która zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. O szczegółach ustawy pisaliśmy we wrześniu.

Wśród kilkudziesięciu poprawek do ustawy, Senat zdecydował się skrócić okres, który powinien być brany pod uwagę przy
ustalaniu wydatków na utrzymanie lokalu w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Rozszerzeniu uległ zakres finansowego wsparcia dla przedsięwzięć polegających na remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego (lub jego części) która nie jest zamieszkana, i wymaga nakładów na poprawę stanu technicznego lub uzyskanie współczesnego standardu, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część stanowią własność społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, w których wszystkie udziały albo akcje są w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego.

Do poziomu 80% podniesiony został poziom dofinansowania z Funduszu Dopłat części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu przez gminy i związki międzygminne lokali mieszkalnych na wynajem realizowanych przez TBS/SIM albo spółkę gminną, gdy te utworzone będą z udziałem gminy lub związku międzygminnego. Jako powód podano, że lokale tworzone przez TBS/SIM albo spółkę gminną również mają być przeznaczane dla osób potrzebujących o niskich dochodach z udziałem wsparcia samorządu lokalnego.

Inna poprawka obniża z 25 do 20 lat wiek remontowanych budynków, należących np. do TBS-ów, które będą się kwalifikować do otrzymania premii remontowej.

Teraz poprawkami senackimi zajmie się Sejm. Następnie projekt ustawy trafi do Prezydenta.