Londyn przekształci Oxford Street w deptak

Władze Londynu usuną z głównej ulicy handlowej wszelki ruch samochodowy, łącznie z taksówkami i autobusami. Do końca 2018 większość Oxford Street zostanie przekształcona w strefę pieszą.

Plan dotyczący Oxford Street ogłosił burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan, który zapowiadał to już w trakcie swej kampanii wyborczej. Pierwsze zamknięcie ma nastąpić wraz z uruchomieniem linii podziemnej kolei Elizabeth, łączącej zachodnią i wschodnią część Londynu. Linia, znana także pod nazwą Crossrail, będzie obsługiwać tę część miasta dwoma stacjami: Bond Street oraz Tottenham Court Road.

W przyszłym roku zamknięty zostanie odcinek między Oxford Circus a Orchard Street, rok później część wschodnia ulicy do Torrenham Court Road, zaś do 2021 roku odcinek między Orchard Street oraz Marble Arch. Zachowane zostać mają poprzeczne połączenia drogowe.

Już dziś, pomimo dużego natężenia ruchu taksówek i autobusów oraz ograniczonej przestrzeni pieszej, każdej godziny po Oxford Street przemieszcza się kilkanaście tysięcy pieszych. Brytyjska stolica zamierza dzięki planowanym zmianom zaoferować “najlepszej jakości ulice handlowe” i rywalizować m.in. z Paryżem czy Nowym Jorkiem.

Przeznaczenie ulicy dla ruchu pieszego nie będzie tylko wyłączeniem jezdni z ruchu autobusów i taksówek. Oxford Street ma być atrakcyjną do spędzania czasu przestrzenią, wśród planów władz znajduje się m.in. wystawa sztuki i mała architektura. Poziom ulicy ma zostać wyrównany na całej szerokości tego ciągu. Dodatkowo zmiany obejmą inne wybrane ulice w rejonie West Endu.

Oxford Street w Londynie | fot. WW

Wśród celów zmian wyróżnia się także m.in. poprawę jakości powietrza w centrum Londynu dzięki wyłączeniu ruchu taksówek oraz przekierowaniu linii autobusowych na sąsiednie ciągi. Wybrane linie autobusowe będą skrócone w związku z pojawieniem się nowej linii kolei podziemnej, co nie jest częstą praktyką w brytyjskiej stolicy.

Wizja bazuje na tegorocznych konsultacjach, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób. Wśród nich 62% odpowiedzi popierały wyłączenie ruchu drogowego na głównej ulicy miasta. Przeciwko zmianą protestują m.in. stowarzyszenia taksówkarzy. Sam burmistrz Sadiq Khan określa planowane zmiany jako “ekscytujące”. Konsultacje dotyczące najbliższych zmian w brytyjskiej stolicy mają trwać do 17 grudnia na stronie Transport for London. Konsultacje dotyczące wschodniej części ulicy odbędą się wiosną przyszłego roku.

Oxford Circus w Londynie | fot. WW

Wjazd do centrum Londynu kosztuje
W październiku weszła w życie opłata T-charge dla pojazdów nie spełniających norm Euro 4, wynosząca 10 funtów. Dodatkowo kierowcy, którzy chcą jeździć po centrum Londynu w godzinach 7-18 muszą płacić według standardowej taryfy 11,5 funta. Łącznie jednorazowy wjazd w rejon Oxford Street własnym pojazdem może kosztować około 100 złotych