Łódź: teraz rewitalizacja

Rok 2016 będzie swoistym rokiem przejścia w krajobrazie Łodzi. Z jednej strony zakończy się ogromny projekt budowy nowego dworca Łódź Fabryczna wraz okolicznym układem komunikacyjnym. Z drugiej, miasto wejdzie w kolejny etap procesu rewitalizacji. Widać to choćby w projekcie budżetu miasta.

Proces rewitalizacji w Łodzi wkracza w kolejną fazę. Po wejściu w życie ustawy o rewitalizacji władze miasta rozpoczęły konsultacje w sprawie wyznaczenia przewidzianych w niej tzw. obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Prawidłowe wyznaczenie tych obszarów ma na celu postawienie trafnej diagnozy stanu obecnego, aby w odpowiednim miejscu i czasie dążyć do osiągnięcia celu rewitalizacji – zmiany obszaru zdegradowanego w przyjazne mieszkańcom i tętniące życiem miejsce, oferujące możliwości mieszkania, prowadzenia biznesu oraz spędzania wolnego czasu.

Obszar_zdegradowany

Miasto zaproponowało obszar zdegradowany w postaci całej tzw. strefy wielkomiejskiej i należy zadać pytanie, czy jest odpowiedni wybór. Wynika bowiem z tego, że jedną miarą mierzyć powinno się zarówno obszary takie jak ulica Włókiennicza, miejsce koncentracji problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, jak i tereny centrów handlowych Manufaktura, Sukcesja i Galeria Łódzka oraz kilku śródmiejskich parków. Jednocześnie, wskazany obszar nie obejmuje terenów faktycznie zdegradowanych, a leżących poza strefą wielkomiejską. Zrozumiała jest chęć władz miasta do kumulacji działań w najbardziej uczęszczanej i reprezentacyjnej części miasta, ale w nawiązaniu do wyznaczonego obszaru zdegradowanego niezrozumiałe jest zupełne pominięcie np. Starych Bałut.

W najbliższą środę w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w godz. 17:30 – 20 odbędzie się dyskusja publiczna poświęcona wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji. Natomiast do 28 grudnia do godz. 16 możliwe jest składanie uwag przy użyciu formularza konsultacyjnego (do pobrania tutaj: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11887) – drogą mailową na adres [email protected] lub bezpośrednio do Biura ds. Rewitalizacji.

Równocześnie obok rewitalizacji kwartałowej w Łodzi dalej funkcjonować będzie program Mia100 kamienic. W 2016 roku w jego ramach odnowione zostaną kolejne zabytkowe kamienice, w tym dom Otto Gehliga, słynnego architekta, autora licznych łódzkich architektonicznych pereł. Ponadto, kontynuowane będą działanie rewitalizacyjne dla Księżego Młyna, zarówno w zakresie remontów jak i działań miękkich. Planowane jest także rozpisanie przetargu na przygotowanie dokumentacji remontu jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego łódzkiego zabytku czyli Pałacu Izraela Poznańskiego, a także kompleksu pałacu Steinertów oraz willi przy ul. Moniuszki 3/5.

uml.lodz.pl

Pałac Steinertów przy ulicy Piotrkowskiej