AKTUALNOŚCI

Gdańsk: Do piątku można składać wnioski do nowego Studium

Przypominamy, że wnioski do “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” można składać do najbliższego piątku, 11 grudnia.

Gdańscy radni podjęli 27 sierpnia uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium. Wynikało to z wyników analiz przeprowadzonych rok wcześniej, które wykazały nieaktualność obowiązującej od 2007 r. wersji dokumentu. Przystąpienie do prac nad nowym projektem poprzedzono kilkumiesięczną kampanią informacyjną pt.: „Gdańsk w nowej perspektywie – porozmawiajmy o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Po podjęciu uchwały władze miasta spotykały się podczas warsztatów z przedstawicielami Rad Dzielnic, aby dyskutować o ich przyszłości i możliwych do zawarcia rozwiązaniach w Studium.

Wnioski do Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko składać można w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub na adres e-mailowy

 [email protected]

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Studium Gdansk

Źródło: BRG