AKTUALNOŚCI

Łódź: Postępy na terenie Nowego Centrum

W ostatnim czasie miały miejsce liczne wydarzenia związane z terenem Nowego Centrum Łodzi oraz jego okolic. W pierwszych dniach lutego Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska zatwierdziła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla NCŁ. Konsekwentnie, ich zapisy wejdą w życie 1 marca. Plany określają przeznaczenie poszczególnych obszarów oraz układ drogowy na terenie Nowego Centrum. W zamyśle projektantów ma być to miejsce tętniące życiem przez całą dobę, dzięki zróżnicowaniu funkcji oraz dobrym powiązaniom z resztą centrum, przede wszystkim ulicą Piotrkowską.

Strefy Nowego Centrum Łodzi

Źródło: www.ncl.uml.lodz.pl

W celu bardziej przystępnego przedstawienia założeń planów miejscowych, 5 lutego udostępniono makietę Nowego Centrum Łodzi w Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się przy ulicy Piotrkowskiej 87. Przedstawia ona istniejącą oraz projektowaną zabudowę. W wyróżniający się sposób przedstawiono dawną elektrownię EC-1 jako wyjątkowy obiekt w obrębie NCŁ.

Nowe centrum Łodzi - makieta

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

Nowe centrum Łodzi - makieta 2

Źródło: https://www.facebook.com/h.zdanowska?fref=ts

Jednym z głównych założeń planu było dostosowanie gabarytów nowej zabudowy do otaczającej NCŁ XIX- i XX-wiecznej zabudowy Łodzi. Stąd też maksymalna wysokość nowych budynków została ograniczona do 35 metrów. Od tej reguły wprowadzono jednakże dwa wyjątki. Pierwszym z nich jest tzw. „Brama Miasta”, która ma stanowić dominantę urbanistyczną oraz symboliczny łącznik między starym a nowym centrum Łodzi. Miasto chciało sprzedać teren pod tę inwestycję po raz pierwszy już pod koniec 2013 roku. Na działkę wycenioną na 40 milionów złotych chętna okazała się jedynie spółka LDZ Brama. Jednakże, po wpłacie pierwszej raty umowa została rozwiązana. Włodarze Łodzi planują wystawić ten teren ponownie na sprzedaż teraz, gdy plany miejscowe ostatecznie wejdą w życie.

NCŁ

Źródło: www.ncl.uml.lodz.pl

Drugim z wyjątków jest zabudowa, która według założeń mpzp może zostać zrealizowana w miejscu Hotelu Centrum, którego rozbiórka zakończyła się w ostatnich dniach. Obiekt ten, choć nie grzeszył urodą i był obecny w przestrzeni miasta jedynie przez niecałe 40 lat, zdążył stać się charakterystycznym punktem miasta. Hotel Centrum był pierwszym budynkiem, który podróżni widzieli wysiadając na dawnym dworcu Łódź Fabryczna. Był miejscem licznych bankietów i noclegów zagranicznych gwiazd, realizowano w nim również sceny z filmu „Piłkarski poker”. Choć nie zostały ogłoszone jeszcze oficjalne zamierzenia inwestora co do tego terenu, w planach jest przeznaczenie go na funkcje biurowo-usługowe, być może z włączeniem mieszkań. Co istotne, zapisy miejscowego planu nakazują odtworzenie pierzei ulicy Kilińskiego oraz Narutowicza, które zostały zniszczone przy poszerzeniach tych ulic oraz budowie Hotelu Centrum. W głębi działki zaś, możliwe będzie postawienie budynków wyższych, nawiązujących do istniejących biurowców po drugiej stronie ulicy Traugutta.

Tymczasem trwają kolejne prace na budowie dworca Łódź Fabryczna. Obecnie wykonawca zajmuje się dokończeniem konstrukcji żelbetowej, w tym płyty dennej, stropów oraz peronów. Na dachu dworca układane są kolejne panele przeźrocze, które utworzą świetliki pozwalające na doprowadzenie światła słonecznego na poziom 16,5 metra pod ziemią, gdzie będą znajdować się perony. Trwa również budowa tunelu z dworca Fabrycznego w kierunku stacji Łódź Widzew (gotowe jest już przeszło 1200 metrów). W celu dokończenia jego realizacji, niezbędne będzie wzmocnienie wiaduktu na ul. Kopcińskiego, pod którym jeździć będą pociągi. Na wiosnę zaś ma rozpocząć się montaż torów.

Budowa NCŁ

Źródło: karol.ldz / www.skyscrapercity.com

Na początku 2015 roku rozstrzygnięto również przetarg na wyposażenie zabytkowej elektrowni EC-1, który wygrało polsko-amerykańskie konsorcjum firm A+V i Evans&Sutherland Computer Corporation. Prace mają polegać na aranżacji powstającego planetarium oraz sferycznego kina 3D, które będą stanowić element Centrum Nauki i Techniki.

Inwestycje publiczne zaczynają także przynosić pierwsze decyzje ze strony podmiotów prywatnych. Właśnie rozpoczyna się modernizacja biurowca Textilimpexu, znajdującego się niemalże naprzeciwko Łodzi Fabrycznej, po drugiej stronie ulicy Kilińskiego. Tym samym po zakończeniu prac drugi z wieżowców przy ulicy Traugutta dołączy do swojego odnowionego kilka lat temu sąsiada.

Textilimpex

Źródło: www.lodz.gazeta.pl

W przygotowaniu jest za to inwestycja firmy Skanska. Firma ta planuje wybudować biurowiec przy ulicy Składowej, na północ od terenu dworca Fabrycznego, gdzie dawniej znajdował się dworzec PKS.

Inwestycja firmy Skanska

Źródło: www.lodz.gazeta.pl

Natomiast przy ulicy Kilińskiego firma Budomal planuje realizację obiektu biurowo-konferencyjnego. Istniejące na tym terenie budynki mają zostać wkomponowane w nową zabudowę. Komercyjne wykorzystanie przestrzeni bezpośrednio nad terenem dworca zakłada projekt niedawno powołanej przez PKP S.A. spółki deweloperskiej XCity Investment. Plany inwestycyjne są jednakże w tym przypadku ograniczone z powodu okresu karencji związanego z dofinansowaniem unijnym. W jej wyniku nie jest możliwe czerpanie zysków w ciągu pierwszych pięciu lat od wybudowania dworca.

Równocześnie do prac nad obiektami, prowadzone są i będą roboty drogowe. W ramach zamówienia dotyczącego dworca jego wykonawca zajmuje się przebudową fragmentami ulic Narutowicza oraz POW (prace zakończone), a także Nowowęglową i Nowotargową, które będą stanowić szkielet komunikacyjny NCŁ oraz ulicą Kilińskiego pomiędzy Narutowicza a Tuwima, gdzie obecnie powstaje głowica zachodnia dworca. Do tego dochodzą odcinki ulicy Wierzbowej i Tramwajowej w miejscach przecięcia z linią kolejową.

Układ drogowy NCŁ

Źródło: www.ncl.uml.lodz.pl

Ze strony władz miasta, prowadzone są obecnie prace wykończeniowe na ulicy Narutowicza pomiędzy ulicą Sienkiewicza a Piotrkowską. W ramach przebudowy układu drogowego wokół dworca remonty obejmą także większość odcinków ulicy Tramwajowej oraz Wierzbowej (ta druga zyska połączenie między Narutowicza a Tuwima) oraz ulice Lindleya, Składową i Knychalskiego (która ma stać się pasażem i stanowić oś widokową pomiędzy placem Dąbrowskiego a Nowym Centrum). Wybudowana zostanie również droga podziemna łącząca Kilińskiego i Nowotargową. Ponadto, aż 3 ulice w tej okolicy mają zostać przekształcone na miejskie podwórce, zgodnie z ideą, która została urzeczywistniona na fragmencie ulicy 6-ego Sierpnia. W tak zwane „woonerfy” władze miasta przekształcą ulicę Moniuszki, Piramowicza oraz Traugutta (na odcinku od Piotrkowskiej do Sienkiewicza). Projekty ich przekształceń zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2014. Dodatkowo, w ramach idei otwierania kwartałów, zostaną utworzone przebicia na obszarze pomiędzy ulicami Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską i Narutowicza. Rozpoczną się również prace na ulicy Kilińskiego pomiędzy ulicami Tuwima a Piłsudskiego. Ulica ta po ukończeniu prac nad układem drogowym wokół dworca ma na tym odcinku być przeznaczona przede wszystkim dla pojazdów komunikacji miejskiej.

W ostatnim czasie miało również miejsce niezwykle istotne wydarzenie, nie tylko z punktu widzenia Nowego Centrum Łodzi, ale i całego miasta. Po wielu latach ciężkiej pracy i licznych staraniach zabytki Łodzi otrzymały tytuł pomnika historii. Wpis obejmuje: ulicę Piotrkowską z placem Wolności, dawne imperium fabryczno-rezydencjalne Karola Scheiblera zwane Księżym Młynem, wraz z parkami Źródliska, przędzalnię z bramą prowadzącą do zakładów Poznańskiego i jego pałac, dawne rezydencję i zakłady Ludwika Geyera (obecnie Centralne Muzeum Włókiennictwa), ulicę Moniuszki (kiedyś pasaż Meyera, pierwsza prywatna ulica w Łodzi) oraz cmentarze Stary i Żydowski. Prezydent Komorowski wręczył odznaczenie dla „Wielokulturowego Krajobrazu Miasta Przemysłowego” we wtorek, 17 lutego.