Stołeczny ratusz opracuje metodologię tworzenia centrów lokalnych

Stołeczny ratusz poprzez cykl 4 spotkań chce stworzyć metodologię tworzenia Centrów Lokalnych. Pierwsze spotkanie robocze poświęcone tworzeniu Centrów Lokalnych na terenie Warszawy odbędzie się już 25 lutego.

W toku dyskusji z mieszkańcami (cykl debat „Warszawa 2.0 Zmieniamy Warszawę”) na temat dalszych kierunków rozwoju miasta jednym z pojawiających się postulatów było tworzenie na poziomie lokalnym Centrów Lokalnych. Postulat ten znalazł również potwierdzenie w badaniach oczekiwań społecznych dotyczących podnoszenia jakości życia. Mając to na uwadze, Prezydent m.st. Warszawy zaproponował realizację programu tworzenia Centrów Lokalnych, który zyskał akceptację Rady m.st. Warszawy.

Centra Lokalne mają służyć mieszkańcom. To miejsca i place miejskie które mają służyć za miejsca łączenia się społeczności lokalnej, co ma z kolei sprzyjać nawiązywaniu relacji społecznych i sąsiedzkich oraz tworzyć  przestrzeń do wspólnego spędzania czasu wolnego. Powierzchnie te to sklepiki np. z lokalnymi produktami, wystawy, gastronomia, biura dla start-upów, targi okolicznościowe i wiele więcej. Celem spotkań jest określenie standardów funkcjonowania takich centrów, wyznaczenie ich sieci oraz przygotowanie modelowych scenariuszy ich działania w wybranych lokalizacjach.

– Chcemy, aby Centra Lokalne na stałe zagościły w tkance miejskiej. Dzięki ich realizacji stworzymy mieszkańcom funkcjonalną i estetyczną przestrzeń do zakupów, rozwoju osobistego lub po prostu spędzania czasu wolnego. Przykładem takiego miejsca jest Bazar Różyckiego – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Opracowanie standardu ma potrwać do 3 lipca 2015 roku. W ramach warsztatów przeprowadzona zostanie analiza istniejących centrów lokalnych w Warszawie, wskazane zostaną miejsca, gdzie występuje potrzeba ich utworzenia. Ważnym elementem projektu jest element partycypacji społeczności lokalnych – badane będą lokalne potrzeby społeczności. Projekt ma bazować na praktykach z innych europejskich miast. W ramach projektu odbywać się będą spotkania przy udziale koordynatora, mieszkańców i wybranych ekspertów.

Najbliższe spotkanie (warsztaty) oraz 3 kolejne, organizowane 4 i 11 marca oraz 8 kwietnia odbędą się w siedzibie Muzeum Pragi przy ul. Targowej 50/52, w godzinach 17.00 – 19.00. Spotkania i metodologię na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy przygotuje Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Warszawski SARP.

 Źródło: Warszawa.pl