Koszalin szuka pomysłu na Śródmieście

Władze Koszalina szukają rozwiązań urbanistycznych do nowego planu miejscowego w Śródmieściu.

We wrześniu zeszłego roku miasto Koszalin rozpoczęło prace nad aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia. Zgodnie z zapowiedziami sporządzany plan ma być tworzony w sposób innowacyjny. Wiosną we współpracy z Pracownią Pozarządową przeprowadzono pierwszy w Koszalinie tak duży projekt partycypacyjny, gdzie mieszkańcy i zainteresowane środowiska mogły współdecydować o tym jak będzie kształtowało się w przyszłości centrum. Wtedy też przeprowadzono badanie opinii mieszkańców zarówno poprzez ankiety badawcze jak i portal konsultacyjny. W czerwcu odbyły się panele i warsztaty projektowe. Na przeprowadzenie działań partycypacyjnych miasto Koszalin otrzymało dofinansowane z tzw. funduszy „norweskich” wysokości 230 tysięcy złotych.

W ostatnich tygodniach w ramach współpracy z SARP ogłoszono konkurs na jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-achitektonicznej dla śródmiejskiej części Koszalina. Uczestnicy będą musieli też przedstawić szczegółowe pomysły dotyczące rozwiązania zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej. W konkursie uczestniczyć mogą osoby lub zespoły projektowe, w których przynajmniej 1 osobą posiada wyższe wykształcenie architektoniczne i uprawnienia projektowe oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego .Wymogiem jest też wykonanie w ciągu 3 ostatnich lat przynajmniej jednego projekt budynku usługowego lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przynajmniej 1000 m². Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Koszalina przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie. Konkurs jest otwarty i dwuetapowy. Terminu składania wniosków o udział w konkursie mija w poniedziałek 14.12.2015 r. Prace konkursowe w I etapie należy złożyć do 29 stycznia, zaś w II etapie do 8 kwietnia 2016 roku. Zwycięzca I nagrody otrzyma 50.000,00 zł brutto, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki o prace projektowe obejmujące obszar opracowany w ramach II etapu konkursu, kolejne nagrody to 20000 i 10000 złotych.

Efekty warsztatów, dyskusji oraz konkursu posłużyć mają tworzeniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Koszalina. Projektowane zmiany obejmą sąsiedztwo niedawno zmodernizowanego Rynku Staromiejskiego. W ramach jego modernizacji przebudowano drogi, chodniki, elewację Ratusza oraz wykonano nową nawierzchnię placu z kostki i płyt granitowych z fontanną i pasażem dla okazjonalnych jarmarków oraz enklawą zieleni o charakterze ogrodu.