Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2018

Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP ma zaszczyt i przyjemność ogłosić 24. edycję konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2018”.

Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego” jest:

  • wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA – zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii – DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLASKICH ARCHITEKTÓW – dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego;
  • wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana najlepszemu obiektowi z kategorii OBIEKT, WNĘTRZE i DOM JEDNORODZINNY);
  • wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY;
  • promocja województwa poprzez architekturę;
  • kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury
  • rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego.

Warunki uczestnictwa:
Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2018” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego a także poza Województwem, ale zrealizowane przez architektów z Województwa Śląskiego. Obiekty muszą być zrealizowane do końca roku 2017.

 
Zgłoszenia przyjmowane są do 17 sierpnia 2018 roku.

Warunki XXIV Edycji Konkursu (.pdf) 

źródło: SARP Katowice