AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięto konkurs na pierwszą Zieloną Tętnicę Wrocławia

Pierwszą nagrodę i 30 tysięcy złotych w konkursie Zielone Tętnice Wrocławia – Legnicka zdobyła koncepcja przygotowana przez pracownię SUM Architekci Krajobrazu.

W poprzednim tygodniu poznaliśmy laureatów konkursu Zielone Tętnice Wrocławia – Legnicka. Pierwszą nagrodę zdobyła koncepcja pracowni Sum Architekci Krajobrazu w składzie: Zofia Ciszewska – kierownik zespołu, Karol Muszyński i Karol Nowak. W konkursie nagrodzone zostały jeszcze dwie prace. Celem konkursu było zrealizowanie koncepcji zmian dla odcinków ulic Lotniczej i Legnickiej, czyli drogi wjazdowej do Wrocławia. Docelowo projekt obejmie pięć ulic wjazdowych do miasta. Prace nad pierwszym odcinkiem rozpocząć mają się wiosną 2016 roku.

Wrocek

We wtorek 15 grudnia o godz. 18.00 w Barbarze będzie możliwość dyskusji z autorami zwycięskich prac o ich pomysłach na zazielenienie ciągu Lotnicza-Legnicka. Wstęp jest bezpłatny, jednak na spotkanie obowiązuje rejestracja. A oto prace:

Miejsce I

Zwycięska praca pracowni Sum Architekci Krajobrazu zakłada wprowadzenie do miasta trzech głównych składowych: zieleni, sportu i koloru. Jej twórcy zaprojektowali dużą ilość terenów zielonych przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni, uzupełnionej o obiekty umożliwiające uprawianie różnych sportów. Jury konkursu doceniło przede wszystkim:

– swobodny, krajobrazowy charakter kształtowania zieleni na odcinkach specjalnych, umożliwiający elastyczne dopasowanie się do warunków miejsca oraz ułatwiający pielęgnację;
– identyfikujące przestrzeń elementy: kolory, formy małej architektury i wyposażenia ulicy;
– tematyzacja poszczególnych elementów Zielonej Tętnicy;
– zastosowanie wyróżnika krajobrazowego z wykorzystaniem zaproponowanej formy zielonych tuneli, mogących spełniać różne funkcje, np. przystanku, przegrody, osłony, ekranu.

Miejsce II

Drugą nagrodę otrzymała koncepcja zespołu z Pracowni Studialno-Projektowej, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

Miejsce III

Trzecią nagrodzę otrzymała koncepcja ARC2 Fabryki Projektowej sp. z.o.o.:

Plan wtorkowego spotkania:

18.00-18.05 Wprowadzenie

18.05- 18.35 Prezentacja zwycięskich koncepcji

18.35-19.30 Otwarta dyskusja