AKTUALNOŚCI

Kontrowersyjna reklama na zborze ewangelickim w Toruniu

W ostatnich dniach na profilu Facebook IKEA.pl, należącym do szwedzkiego koncernu pojawił się następujący wpis Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu‎:

fot. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu / facebook

fot. TOZ o. w Toruniu / facebook

Szanowna Firmo IKEA. Gratulujemy otwarcia sklepu w Bydgoszczy i samozadowolenia z tego tytułu. My, jako Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu i sympatycy – nie będziemy robić w nim zakupów. Promowanie się taką wielkoformatową reklamą na budynku ratusza Nowego Miasta/ zboru ewangelickiego będącego drugim sercem kompleksu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO uważamy za niegodne firmy chwalącej się na co dzień tym, że wprowadza estetykę i dobry dizajn na polski i inne rynki. IKEI w Bydgoszczy promowanej w taki sposób mówimy stanowcze NIE. Apelujemy o natychmiastowe zdjęcie reklamy i rekompensatę w postaci wsparcia remontów toruńskich zabytków. Jest ich wiele. Można promować się w lepszy sposób!

Dawny zbór ewangelicki św. Trójcy zbudowany został w 1824 roku przy udziale jednego z najwybitniejszych architektów niemieckich, Karla Friedricha Schinkla, pośrodku Rynku Nowomiejskiego na planie XIV-wiecznego Ratusza Nowomiejskiego. Zbór został poświęcony w 1842 roku, w dwudziestoleciu międzywojennym służył jako kościół prawosławny. Od 1989 roku jest własnością fundacji Tumult, która przystosowała go na własne potrzeby.

W sieci rozgorzała dyskusja czy winić należy firmy reklamujące się czy może właściciela budynku udostępniającego powierzchnię.  Jak donoszą dyskutujący na reklamie wskazane jest, że środki finansowe pozyskane z jej obecności zostaną przeznaczone na remont zabytkowego budynku i na działalność kulturalną tam prowadzoną. Czy taka forma finansowania utrzymania zabytków jest waszym zdaniem odpowiednia?