AKTUALNOŚCI

Konstancin-Jeziorna ma obowiązującą uchwałę krajobrazową

Czy w podwarszawskim uzdrowisku Konstancin-Jeziorna oraz jego otoczeniu będzie ładniej? Od kilku tygodni na terenie całej gminy obowiązuje uchwała krajobrazowa, która m.in. zakazuje stosowania większości reklam.

Reklamy w mieście Konstancin-Jeziorna

Reklamy w mieście Konstancin-Jeziorna mają zniknąć w ciągu 12 miesięcy | fot. KS

Obowiązujące w gminie Konstancin-Jeziorna regulacje to efekt przyjętej 24 lutego 2021 przez Radę Miejską uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 13 kwietnia uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a dwa tygodnie później, 28 kwietnia, weszła w życie.

Reklamy? Tylko w formie szyldu

Uchwała dzieli gminę na trzy obszary, nawiązując do uchwały sprzed ponad 12 lat, w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna. Wprowadza na terenie całej gminy Konstancin-Jeziorna całkowity zakaz umieszczania w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych. Dopuszczalne są jedynie szyldy informujące o prowadzonej na danej nieruchomości działalności. Muszą one jednak spełniać wymagania określone w uchwale. Wśród szeregu regulacji znajdziemy m.in. zakaz przesłaniania szyldami detali architektonicznych, zakaz stosowania siarek reklamowych czy ograniczenia w powierzchni naklejanej na okna.

Dla większości nieruchomości na jednej posesji znaleźć się będzie mógł nie więcej niż jeden szyld. Wyjątkiem mają być nieruchomości usługowe, gdzie łączna powierzchnia użytkowa kondygnacji naziemnych jest większa niż 400 m kw. Tam pojawić będzie mógł się dodatkowy zestaw szyldów. Powierzchnia szyldów nie będzie mogła być większa niż 5 metrów kw. (3 m kw. w strefie “A” ochrony konserwatorskiej), zaś wysokość nie większa niż 3 metry. Również na ogrodzeniach posesji nie można umieszczać banerów, plakatów czy szyldów.

Inne tablice reklamowe mają dotyczyć wyłącznie publicznych elementów ustawionych przez Gminę Konstancin-Jeziorna, tablic Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz tablic o fundatorach obiektów małej architektury na terenach publicznych. Na terenie gminy nie będą mogły być zlokalizowane m.in. tablice wielkoformatowe. Właściciele tablic i urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie uchwały krajobrazowej mają 12 miesięcy na ich likwidację.

Brak ogrodzeń pełnych umożliwi migrację małych zwierząt?

Uchwała określa również standardy dla ogrodzeń posesji. Zabroniona jest m.in. budowa ogrodzeń pełnych, uniemożliwiająca migrację małych zwierząt. Płoty w gminie będą mogły mieć wysokość maksymalną 2,2 metra. Wyjątkiem mają być ogrodzenia na terenach sportu i rekreacji, parków i placów publicznych, placów zabaw i obiektów infrastruktury technicznej.

Obiekty małej architektury i ogrodzenia nie wymagają jednak dostosowania do nowych regulacji.

Urzędnicy i strażnicy miejscy inwentaryzują przestrzeń gminy

Wraz z wejściem w życie uchwały pracownicy Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wspólnie ze strażnikami miejskimi, rozpoczęli inwentaryzację istniejących w przestrzeni reklam, banerów, plakatów itp. Na terenie całej gminy wykonywana jest dokumentacja filmowa oraz fotograficzna ulic.

Nadszedł czas, aby w naszej uzdrowiskowej gminie uporządkować przestrzeń publiczną, poprawić estetyką naszego otoczenia i skończyć z chaosem reklamowym

– mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancińska uchwała była prezentowana publicznie w listopadzie ubiegłego roku. Uchwała przygotowywana była ponad 5 lat. Prace w podwarszawskiej gminie rozpoczęto uchwałą nr 159/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015 roku, tuż po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Zgodnie z nią uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego, a więc jest wiążąca nie tylko dla urzędników, ale i właścicieli poszczególnych nieruchomości.

Konstancin Jeziorna brm-uchwala-333-viii-24-2021