AKTUALNOŚCI

Konkurs na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania terenów Wolnych Torów w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania i Polskie Koleje Państwowe zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania terenów Wolnych Torów w Poznaniu.

Wolne Tory to atrakcyjny teren położony w centrum Poznania, który od lat stanowi wyrwę w strukturze miasta. Miasto wraz z kolejarzami już dwukrotnie (w latach 1997 i 2011) organizowało konkursy na zagospodarowanie tego obszaru. Jednak pomysły zwycięzców nigdy nie zostały wcielone w życie. Mamy nadzieję, że w trzecim podejściu będzie inaczej i teren ten stanie się założeniem urbanistycznym na skalę europejską.

Zakres opracowania, źródło: UM Poznań

Zakres opracowania, źródło: UM Poznań

Teren opracowania zajmuje powierzchnię 130 ha i ograniczony jest ulicami Kolejową i Głogowską od zachodu, Mostem Dworcowym od północy, ulicami Przemysłową i Roboczą od wschodu oraz ulicą Hetmańską od południa. Teren inwestycyjny to jedynie około 50 ha, dzięki tak dużej “strefie buforowej” osiągnięte mają zostać powiązania funkcjonalno-przestrzenne, tak by nowa zabudowa nie powstała w oderwaniu od stanu istniejącego Wildy, Łazarza i układu śródmieścia.

Konkurs wystartował 6 marca, swoje wnioski o udział można zgłaszać do godziny 14:00 31 marca 2015. Należy je dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do sekretariatu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Do 20 marca wnosić można zapytania do regulaminu. Konkurs ma otwartą formę i składa się z dwóch etapów, prace zostaną utajone. Prace I etapu składać można do 30 czerwca 2015, jego wyniki poznamy do 15 lipca. Wówczas wyłonionych zostanie sześć najlepszych prac, dla których zostaną wykonane makiety. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 października.

Wytyczne zakładają dominację funkcji mieszkaniowej nad usługowymi (70 do 30), około 12% terenu przeznaczone ma zostać na zieleń. Ważnym założeniem jest również ograniczenie ruchu samochodowego.

Suma nagród i wyróżnień wynosi 446 tysięcy złotych, zwycięzca zainkasuje 171 tysięcy złotych. Nagrodzone prace mają stać się bazą do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wolnych Torów.

W skład sądu konkursowego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, PKP S.A., SARP i TUP. Przewodniczącym jest Mariusz Ścisło, prezes SARP.

Oficjalna strona internetowa konkursu
Regulamin konkursu