Wizyta studyjna “W stronę rzeki” – Krapkowice, 22.04.2017

Sekcja Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich zaprasza na wizytę studyjną “W stronę rzeki”, która odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Krapkowicach.

CEL: przedstawienie problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych w małych miastach, wymiana doświadczeń, prezentacja działań zmierzających do aktywizacji przestrzeni nadrzecznej w Krapkowicach, próba sformułowania zaleceń dla dalszych działań.

PROGRAM WIZYTY:

9:00 – 9:30 Rozpoczęcie Wizyty, Powitanie przez Organizatorów, Wprowadzenie to tematyki Wizyty
– Krapkowicki Dom Kultury
9:30 – 10:00 Zwiedzanie Portu Jachtowego
– Jan Szefer (Komandor Portu Jachtowego Krapkowice)
10:00 – 13:00 Zwiedzanie Stopnia Wodnego Krapkowice
– rejs statkiem na śluzę,
– zwiedzenie śluzy, w tym zwiedzanie przejścia pod Odrą,
– rejs powrotny,
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
– Restauracja Zamkowy Młyn
14:00 – 17:00 „Rewitalizacja jako kompleksowy proces przywracania funkcji miejskich”
– dr Edyta Szafranek (Uniwersytet Opolski) Wręczenie nagród w konkursie studenckim na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach
– Prezentacja zwycięskiej pracy konkursowej Zogniskowany wywiad grupowy (fokus)
– problematyka zagospodarowania terenów nadrzecznych w małych miastach na przykładzie Krapkowic
– identyfikacja problemów, zebranie informacji – formułowanie hipotez i wniosków Podsumowanie
17:00 – 18:30 Zwiedzanie Krapkowic
od 19:00 Ognisko
– dyskusje kuluarowe, integracja, poczęstunek

ADRESACI WIZYTY:
– urbaniści, planiści przestrzenni, architekci,
– przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej,
– pracownicy nauki i dydaktyki zajmujący się problematyką miejską,
– przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarach związanych z problematyką miejską,
– studenci kierunków związanych z tematyką wizyty,
– wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką wizyty.

TERMIN WIZYTY: 22 kwietnia 2017 r.

MIEJSCE WIZYTY: Krapkowice, Krapkowicki Dom Kultury, 47-300 Krapkowice, ul. Prudnicka 7

OPŁATA: 60 – 100 zł ostateczna kwota uzależniona jest od ilości zgłoszeń, zostanie podana po upływie terminu zgłoszeń. (w ramach opłaty organizatorzy zapewniają: rejs statkiem, obiad oraz przerwę kawową, udział w ognisku)

ZGŁOSZENIE: pocztą elektroniczną na adres [email protected] do 20 stycznia 2017 r. Należy podać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na adres podany w zgłoszeniu.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU: dla zainteresowanych w Hotelu Zamkowy Młyn (www.zamkowymlyn.pl) – we własnym zakresie

DODATKOWE INFORMACJE: Krzysztof Bucher, Sekcja Małych Miast TUP, [email protected].

PROGRAM

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.