AKTUALNOŚCI

Konferencja BIOCITY – Warszawa, 25.09.2014 r.

Naukowy Klub Architektury serdecznie zaprasza architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, inżynierów różnych specjalności, geografów, biologów, antropologów, historyków, psychologów, socjologów, oraz wszystkich innych badaczy miasta na konferencję naukową Biocity, która odbędzie się 25 września na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

źródło: mat. organizatora
Temat przewodni — relacja architektury i urbanistyki do środowiska.
Trzy panele tematyczne — Ekosfera, Biosfera, Antroposfera.

 • Ekosfera — problematyka urbanizacji w kontekście ekosystemów i ekologii. Ekosystem miejski, alternatywne źródła energii, autarkia, ekologiczne materiały, gospodarka odpadami, ekofilozofia, zielone miasta, farmy miejskie, zagadnienie zieleni i wody w miastach.
 • Biosfera — relacja między architekturą i urbanistyką a budową i zasadą funkcjonowania organizmów żywych. Bioniczność architektury, estetyka biomorfi czna, organiczność urbanistyki, fraktal miejski, miasto-roślina, naturalne wzorce miast, cykle przyrodnicze kształtujące miasta.
 • Antroposfera — zagadnienia związane z cywilizacją i globalizacją problemów społecznych. Jakość życia, ekospołeczeństwo, historia tradycyjnego budowania, antropologiczne, socjologiczne i psychologiczne aspekty miast, miasto ludzkie i nie-ludzkie.

Terminy

 • 8 lipca – podstawowy termin zgłaszania propozycji tematów wystąpień i artykułów.
 • 31 sierpnia – ostateczny termin zgłaszania abstraktów artykułów.
 • 15 września – termin przyjmowania opłat za uczestnictwo i zgłaszania biernego udziału w konferencji.
 • 25 września – konferencja.
 • 30 września – termin przysłania kompletnych artykułów (z ilustracjami, bibliografią, przygotowanych według wytycznych, które zamieszczone są powyżej).

Wstępny Plan Konferencji

Czwartek, 25 września 2014 r.
10:00–10:15 – wykład sponsorów
10:15–12:15 – sesja 1: EKOSFERA
12:15–12:45 – przerwa kawowa/lunch
12:45–13:00 – wykład sponsorów
13:00–15:00 – sesja 2: BIOSFERA
15:00–15:30 – przerwa kawowa
15:30–18:30 – sesja 3: ANTROPOSFERA

Zasady uczestnictwa

Koszty udziału (brutto) – wariant do wyboru:

 • Udział w konferencji i publikacja 1 artykułu – 300 zł,
 • Sama publikacja artykułów – 250 zł za każdy artykuł,
 • Udział w konferencji bez publikacji – 100 zł,
 • Udział ulgowy bez publikacji (dla studentów I i II stopnia) – 50 zł.

Więcej informacji na:
http://nka.edu.pl/biocity

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.