Konferencja “smart3Dcity – nowy wymiar twojego miasta” – Wrocław, 26.04.2017

smart3Dcity to nowa inicjatywa adresowana do przedstawicieli jednostek urzędów miejskich oraz całego sektora związanego z planowaniem, projektowaniem oraz wykorzystaniem zabudowy i infrastruktury miejskiej. Podczas konferencji smart3Dcity (26.04.2017 | Wrocław) zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady tworzenia modeli 3D dla wybranych miast oraz zastosowania w różnych obszarach.

 

Firma SHH, przy współpracy z firmą virtualcitySYSTEMS z Niemiec, stworzyła ofertę smart3Dcity, która jest unikalna i wiodąca na rynku europejskim. Wspiera ona tworzenie obiektów miejskiej infrastruktury 3D, a także metody ich bieżącej aktualizacji oraz publikacji. Hasło: wykorzystaj dostępne dane, twórz obiekty, aktualizuj modele i udostępniaj informacje – najlepiej oddaje ideę przedsięwzięcia. Głównymi narzędziami komunikacji są strona internetowa smart3Dcity.pl oraz konferencja smart3Dcity.

Modele miejskie 3D są tworzone i wykorzystywane przez coraz większą liczbę miast, a tym samym stają się powoli standardem, podobnie jak dzisiaj modele 2D. Zwiększa się liczba możliwych zastosowań, jak i innowacyjnego wykorzystania miejskich modeli 3D. Dzięki rewolucji LiDAR dokładność, gęstość i jakość danych ze skanowania laserowego jest coraz większa. Zarządzanie cyklem życia modelu 3D od danych wejściowych po obiektowy model semantyczny miasta jest obecnie możliwe dzięki określonym standardom. Dzięki wykorzystaniu standardowych i otwartych interfejsów możliwe jest skomunikowanie modelu miejskiego 3D z innymi systemami w ramach przedsięwzięć Smart City.

Konferencję otworzą dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, reprezentujący Ministerstwo Cyfryzacji, a także dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw., reprezentująca Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Dyrektor Radosław Wiśniewski omówi kluczowe składniki projektu POLSKA 4D, tj. LIDAR, CityGML, BIM. Natomiast prof. Joanna Bac-Bronowicz wygłosi prelekcje pt. „Widok miasta w wielu wymiarach”.

W programie konferencji zaprezentowane zostaną także następujące zagadnienia: dane geodezyjne w procesie tworzenia modeli miejskich 3D, harmonizacja miejskich danych 3D w środowisku FME, analizy i wizualizacja danych skaningu laserowego (LiDAR), infrastruktura danych przestrzennych 3D dla miast, zaawansowane modele miejskie 3D, praktyczne doświadczenia z wdrożeń miejskich 3D City, miejskie modele 3D z fotogrametrii, jednoczasowe kolekcje danych rejestrowanych z pułapu lotniczego, stacje robocze dla rozwiązań 3D oraz najnowsze techniki prezentacji modeli 3D w technologii Microsoft HoloLens.

Prelegentami będą m.in. przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wiodących firm technologicznych w zakresie rozwiązań 3D City: virtualcitySYSTEMS, Point Cloud Technology oraz Bentley. Rozwiązania w zakresie pozyskiwania danych przedstawi firma MGGPAero. Zaprezentowane zostaną także technologie firm Lenovo oraz Microsoft dedykowane dla 3D.

Program konferencji jest tworzony z myślą o potrzebach jednostek administracji publicznej oraz firm zainteresowanych modelami miejskimi 3D, których działalność jest związana m.in z urbanistyką, architekturą, budownictwem, środowiskiem, inżynierią miejską, geodezją, transportem miejskim oraz zarządzaniem kryzysowym. Wydarzenie jest także kierowane do przedstawicieli biur projektowych o profilu urbanistycznym, planistycznym, deweloperskim, a także firm zajmujących się administracją budowlaną i zarządzaniem zielenią.

Podczas konferencji zapraszamy na stoiska wystawowe firm technologicznych.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny na stronie GISforum.pl

Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy smart3Dcity jest firma SHH. 

Więcej informacji na smart3Dcity.pl oraz GISforum.pl

Partnerzy technologiczni

virtualcitySYSTEMS    |    Point Cloud Technology    |    Bentley    |     Lenovo

smart3Dcity.pl  |  GISforum.pl  |  SHH.pl  |  Facebook  |  Twitter  |   LinkedIn 

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.