Trwa zbieranie zgłoszeń do konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną w województwie śląskim

Trwa składanie zgłoszeń do 21. edycji konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną w województwie śląskim. Do konkursu można zgłaszać realizacje z terenu województwa, które zostały zakończone i odebrane do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zgłoszeń dokonywać mogą inwestorzy, projektanci, samorządy, stowarzyszenia architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa lub organizacje realizujące zadania związane z przestrzenią publiczną. Kartę zgłoszeniową, niezbędne oświadczenia, zdjęcia realizacji oraz projekt zagospodarowania działki wysyłać należy pod adres [email protected], do dnia 30 czerwca.

W sierpniu i wrześniu Jury konkursu dokona oceny zgłoszeń. Przewodniczącym zostanie Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego, zaś członkami Jury będą Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Spośród realizacji spełniających warunki formalne Jury najpierw nominuje najlepsze z nich do otrzymania nagrody/wyróżnienia, a następnie spośród nich wybierze laureatów, których zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. Ogłoszenie wyników odbędzie się do listopada 2020 roku.

Oceny dokonają także mieszkańcy w trakcie plebiscytu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie npp.slaskie.pl.

Szczegóły na stronie npp.slaskie.pl.

W poprzedniej edycji nagrody trafiły do Rybnika, Jastrzębia Zdroju, Rudy Śląskiej i Sosnowca

W 20 edycji konkursu w kategorii przestrzeń publiczna wyróżniono zagospodarowanie części Jaworznickich Plant z wodnym placem zabaw, autorstwa RS+ Robert Skitek, zaś nagrodzono zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Jastrzębiu Zdroju (Paweł Kuczyński – STUDIO PROJEKTOWE „ARCHITEKT”) oraz zagospodarowanie lokalnego rynku w Rudzie Śląskiej – Orzegowie (Pracownia Projektowa Architekt Jacek Leśko). W kategorii obiekt użyteczności publicznej wyróżniono budowę żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny (SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY – Grzegorz Siergiej). Nagrodzono projekt Stacja Biblioteka – rewitalizację zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej – Chebziu (Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik) oraz termomodernizację budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11 (Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz).