Jadwiga Emilewicz odpowiedzialna za planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

W piątek Mateusz Morawiecki zaprezentował skład swojego rządu na nową kadencję. Jest w nim sporo zmian – kadrowych i organizacyjnych.

Zlikwidowane zostaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przywrócona będzie natomiast sytuacja sprzed rekonstrukcji rządu w styczniu 2018 r., kiedy funkcjonowało Ministerstwo Rozwoju. Jego szefową będzie dotychczasowa minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz. Resort odpowiedzialny będzie za gospodarkę, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo, rozwój regionalny, a także turystykę. Dotychczasowy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który od września objął również stanowisko ministra finansów, nie będzie częścią rządu.

Zmiany czekają nas także w ochronie środowiska i energetyce. Do historii przechodzi ministerstwo energii, jego kompetencje przejmie resort odpowiedzialny również za politykę środowiskową w zakresie klimatu, a także gospodarkę odpadami roboczo nazywany Ministerstwem ds. Klimatu. Na czele nowej jednostki stanie Michał Kurtyka, zajmie się on również programami Czyste Powietrze i Mój Prąd oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Pozostałymi dziedzinami zajmie się Ministerstwo Środowiska, którym pokieruje Michał Woś, dotychczas minister bez teki, zajmujący się pomocą humanitarną.

Bez zmian w Ministerstwie Infrastruktury, którym kierować dalej będzie Andrzej Adamczyk. Marek Gróbarczyk dalej będzie piastował stanowiska ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Szczegóły zmian poznamy po zaprzysiężeniu nowego rządu, a także po nowelizacji ustawy  o działach administracji rządowej.