AKTUALNOŚCI

Holandia: prywatne firmy odpowiedzialne za dokumenty strategiczne miast

W tworzenie dokumentacji strategicznej dotyczącej rozwoju oraz planowania przyszłości miast w Holandii angażują się prywatne firmy. Dzięki Pierre’owi Maasowi, holenderskiemu urbaniście oraz partnerowi w pracowni Rothuizen Architects (RDH) możemy przedstawić opis przygotowywanie procesu dokumentacji strategicznej w Holandii.

Pierwszym krokiem do przygotowania opracowania jest przetarg. Bez względu na stopień (bez znaczenia, czy opracowanie jest na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym), wykonawca musi być zawsze wybrany w drodze przetargu publicznego na zasadzie najlepszej oferty pod względem ekonomicznym (EMVI). Oznacza to, że pod uwagę brany jest nie tylko i wyłączenie aspekt finansowy, ale także doświadczenie wykonującego, jego portfolio oraz jakość czy filozofia prezentowana przez daną firmę. Wygrane przedsiębiorstwo wykonuje zamówione opracowanie, często na bazie konsultacji społecznych.

Rozpiętość wykonywanych w ten sposób opracowań jest naprawdę szeroka i dotyczy całego zakresu dokumentów planistycznych i strategicznych dotyczących rozwoju miast. Od planów miejscowych (co ma miejsce także i u nas), po studium, opracowania tematyczne czy konsultacje społeczne oraz liczne opracowania tematyczne.

Jakie są plusy takiego podejścia? Przede wszystkim, materiały są wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, mające odpowiednie zasoby do wykonania takiego zadania, dzięki czemu miasta nie muszą zatrudniać wyspecjalizowanych pracowników do wykonania określonego typu opracowania. Przedsiębiorstwa wykonujące opracowania mają także większe doświadczenie, wynikające często ze współpracy z wieloma podmiotami samorządu. Dodatkowo, miasta zyskują obiektywny raport/plan, na który wpływu nie mogły mieć prywatne interesy urzędników.

RealiRO_KN_Logo_1_RGB_pos_enzacja artykułu była możliwa dzięki uprzejmości i wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.