AKTUALNOŚCI

Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin – zbliża się koniec konsultacji

Na początku listopada Ministerstwo Środowiska opublikowało „Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin” Dokument ma rozpocząć dyskusję o ochronie strategicznych złóż kopalin.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska obecny system prawny nie zapewnia dostatecznej ochrony złożom. Dzięki publikacji Białej Księgi nastąpić ma utrzymanie cennej bazy surowcowej i zabezpieczenie najważniejszych z punktu widzenia interesu państwa złóż przed takim zagospodarowaniem terenu, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację. W Białej Księdze rozważono cztery warianty ochrony złóż, których analiza prawna wykazała niezbędność stworzenia odrębnego reżimu ochrony dla wybranych złóż strategicznych. Wybór złóż podlegających ochronie został dokonany na podstawie waloryzacji przeprowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG–PIB), który przypisał je do trzech kategorii ochrony: najwyższej, wysokiej i zwykłej. Dla złóż zaliczonych do kategorii najwyższej ochrony (czyli złóż strategicznych) zaproponowano priorytet surowcowego wykorzystania terenu, na którym takie złoża występują. Każdy inny sposób wykorzystania terenu powinien uwzględniać wymagania związane z przyszłą możliwością gospodarczego wykorzystania złoża. Dotyczy to w szczególności ustalenia innych funkcji zagospodarowania przestrzennego terenu oraz sposobu jego zabudowy.

W wykazie ujęto:

Zawartość wykazu pozostaje sprawą otwartą i podlegać będzie konsultacjom z rządem, samorządami, mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi. Już dziś wiemy, że dyskusja może być burzliwa. Wśród listy złóż węgla brunatnego pojawiło się kilka lokalizacji w Wielkopolsce co wzbudziło protest m.in. władz Poznania. W swoim stanowisku prezydent tego miasta mówi o zagrożeniu dla położonych na tym obszarze miejscowości i ich mieszkańców. Władze Poznania chcą wyłączenia wielkopolskich lokalizacji, tj. Mosiny, Szamotuł, Czempiń czy Gostynia z wykazu złóż uwzględnionych w Białej Księdze.

W ramach pierwszego etapu konsultacji Ministerstwo Środowiska zaprasza do przekazywania uwag do dokumentu na adres e-mail:[email protected]Uwagi można składać do dnia 15 grudnia 2015 r.