Gdynia z pełnomocnikiem ds. przestrzeni publicznych i nową dyrektor Biura Planowania

Od poniedziałku stanowisko szefa Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni objęła architekt i urbanistka Iwona Markešić. W tej roli zastąpiła wcześniejszego dyrektora Marka Karzyńskiego. Dodatkowo, Barbara Marchwicka została pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. przestrzeni publicznych.

Przyjęty przez Radę Miasta Gdyni projekt Studium

Przyjęty w 2019 roku przez Radę Miasta Gdyni projekt Studium, autorstwa Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Iwona Markešić to architekt i urbanista, absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej. Doświadczenie zdobywała już podczas studiów w biurach urbanistycznych oraz w Instytucie Planowania Przestrzennego i Ekologii na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Początki kariery zawodowej związała z Gdynią, gdzie pracowała w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miasta. Następnie przez kilka lat zajmowała się planowaniem przestrzennym w skali województwa. Pracowała jako główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie m.in. opracowywała plan zagospodarowania przestrzennego województwa i obszaru metropolitalnego. W 2008 roku uzyskała uprawnienia urbanistyczne oraz została członkiem Północnej Okręgowej Izby Urbanistów. Od 2008 do 2018 roku pracowała na stanowisku kierownika I Zespołu Urbanistycznego w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Przez ostatni rok zdobywała doświadczenie zawodowe jako dyrektor projektu w firmie deweloperskiej realizującej inwestycje mieszkaniowo-usługowe.

Zastępczynią Dyrektora miejskiego biura planowania została Paulina Szewczyk.

Gdynia pierwszym miastem z pełnomocnikiem ds. przestrzeni publicznych

Pełnomocnik prezydenta ds. przestrzeni publicznych dbać będzie o jakość życia w miejscach należących do wszystkich mieszkańców. Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło takie stanowisko. Do zadań pełnomocnika należeć będzie: konsultowanie inwestycji miejskich pod kątem potrzeb różnych grup użytkowników, wdrażanie zrównoważonego podejścia do projektowania przestrzeni publicznych, analiza potencjału ulic jako przestrzeni publicznych, rozwijanie zrównoważonego podejścia do miejskiej mobilności, rozwijanie zdrowych przestrzeni publicznych sprzyjających rozwojowi społecznemu, praca nad modelem włączania użytkowników w projektowanie i realizację procesów inwestycyjnych, udział w imieniu prezydenta miasta Gdyni w spotkaniach, konferencjach i debatach dotyczących komfortu i bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni publicznych.

Na stanowisko powołana została Barbara Marchwicka. Z pracą samorządową związana jest od 10 lat. Obecnie kieruje sekcją użytkownika w dziale inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych.