AKTUALNOŚCI

Relacja z warsztatów Mentor&Student Research Lab – Urban Transformations 2014

Mentor&Student Research Lab Urban Transformations 2014 to międzynarodowe warsztaty i konferencja. Jest to połączona inicjatywa International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) i studentów międzyuczelnianego Koła Naukowego PG i UG  Laboratorium Ewolucji Miejskich LEM-ur, która towarzyszy 50. kongresowi ISOCARPu i jest efektem półrocznej pracy zespołu w składzie: Hanna Obracht-Prondzyńska, Marta Rusin, Iza Siłkowska, Ania Wilde, Agnieszka Zasada, Igor Szóstakowski, Łukasz Skiba, Paulina Wiliszewska, Piotr Żelaznowski, Agata Hinca, działających przy wsparciu dra Sławomira Ledwonia oraz dra Tomasza Rozwadowskiego.

Debata Między globalnymi pytaniami a lokalnymi odpowiedziami

 [emptybox]Kongres ISOCARPu

Kongres ISOCARPu stanowi dla tej organizacji najważniejsze wydarzenie w roku. Skupia się na tematach urbanistyki i planowania. Daje możliwość spotkania się specjalistów z ponad 50 krajów świata, a jego formuła skupia się na łączeniu teorii, polityki i praktyki pozawala na poruszanie tematów ważnych dla współczesnej urbanistyki, takich jak: planowanie regionalne, rewitalizacja obszarów miejskich czy temat miast niskoemisyjnych.
Tegoroczny Kongres, mający miejsce w Gdyni (23-26.09.2014), poświęcony będzie zmianom w sposobie planowania miast ze szczególnym zwróceniem uwagi na miasta znajdujące się nad wodą i będzie zatytułowany ” Urban Transformations – Cities and Water”[/emptybox]

Wspólnie mieli oni okazję stworzenia płaszczyzny spotkania młodości i ambicji z doświadczeniem, profesjonalizmem i  pracą naukową skupiającą się na tematyce miasta i regionu. I udało się!

30 studentów ma szansę nawiązania międzynarodowych kontaktów, nauczenia tworzenia pracy naukowej pod opieką doświadczonego Mentora i  udziału w profesjonalnie przygotowanym projekcie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków ISOCARPu, którzy w weekend 7-8 czerwca, przylecieli do Gdańska z całego świata.

Wśród nich znaleźli się: Christian Horn wykładający w Paryżu i prowadzący biuro Rethink, które zajmuje się planowaniem tamtejszego obszaru metropolitalnego, Markus Appenzeller wykładający w Rotterdamie, a ostatnio w Chinach, prowadzący biuro MLA+ pracujące nad projektami na całym świecie, Richard Stephens uczący na amerykańskim Uniwersytecie w Oregonie i prowadzący pracownię Stephens Planning & Design LLC, Oscar Bargos, profesor na argentyńskim Uniwerystecie w Rosario oraz dyrektor tamtejszego biura planowania miasta oraz Alexander Marful, pochodzący z Ghany, który po doktoracie w Stuttgarcie pracuje w Fichtner GmbH.

Wszyscy uczestnicy pod ratuszem głównego miasta

W trakcie wspólnego weekendu wszyscy zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w otwartych wykładach, gdzie Mentorzy opowiedzieli o swojej pracy i tematach, nad którymi wraz ze studentami, będą pracować przez kolejne miesiące. Dodatkowo w niedzielę 08.06 niepowtarzalną okazją była możliwość udziału w debacie, która odbyła się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku pod hasłem Między globalnymi pytaniami a lokalnymi odpowiedziami:Jak uczynić miasta dobrymi miejscami do mieszkania? Uczestnicy mieli okazję rozmowy z Mentorami o tym jak planować miasta podlegające silnemu procesowi suburbanizacji, który jest obecny nie tylko w Polsce; jak ożywiać miasta europejskie, które stają się muzeami; a jak zmierzyć się z dynamicznym rozwojem miast azjatyckich i przed jakimi wyzwaniami obecnie stoją miasta afrykańskie.

Był też czas na pracę. Zagadnienia, których podjęli się uczestnicy, odnosić się będą do miast i regionu Pomorza w odniesieniu do innych na całym świecie. Wyniki badań prowadzonych przez studentów pod kierownictwem Mentorów będą stanowiły cenne źródło wiedzy oraz informacji przydatnych dla Pomorzan.

Tematem  wybranym przez grupę Oscara Bragosa z Argentyny jest zrównoważony rozwój w ośrodkach metropolitalnych. Cel jaki sobie postawili to znalezienie odpowiedzi na pytanie – w jaką stronę rozwija się Trójmiasto i okolice i czy jest to rozwój zrównoważony, tzn. czy potrafimy rozsądnie gospodarować zasobami przyrodniczymi, ekonomicznymi i wieloma innymi? Czy rozwój naszych osiedli, szczególnie tych nowych, obiera dobry kierunek? Aby odpowiedzieć na te pytania postanowili przyjrzeć się osiedlu Osowa w Gdańsku, które jest typowym przykładem szybko rozwijającego się ośrodka podmiejskiego. Elementami badań będą między innymi: rozwój urbanistyczny, kwestie komunikacji (która na tym obszarze jest kłopotliwa), uwarunkowania socjalne i demograficzne, środowisko oraz sposoby zarządzania miastem. Planują przeprowadzić sondaż wśród mieszkańców dzielnicy, dążąc do uzyskania informacji o istniejących i potencjalnych problemach na tym obszarze. Celem badań jest wypracowanie sposobów osiągania zrównoważonego rozwoju. Wyniki będą porównane z analogicznym przykładem badanym w Argentynie przez studentów Oscara na Uniwersytecie w Rosario.

Z kolei grupa robocza działająca pod kierunkiem Markusa Appenzellera podjęła się porównania 11 miast nadbałtyckich przed i po przemianach w 1989 roku. Analiza przekształceń tych miast ma odpowiedzieć na pytanie, jakie kroki powinny podejmować władze, aby miasta rozwijały się jak najlepiej? Badanie przeprowadzone będzie w trzech etapach i będzie składało się z zebrania i analizy danych z dziedzin takich jak przestrzeń, marka i tożsamość miasta, transport, gospodarka, społeczeństwo, system administracyjny i legislacyjny, wyodrębnienia najważniejszych zagadnień oraz uszczegółowionej pracy nad wybranymi aspektami.

Tematem grupy, której przewodzi Alexander  Marful z Ghany, jest inteligentna infrastruktura w nadwodnych miastach. Celem jaki sobie postawili jest znalezienie, uszeregowanie i ocena istniejącej, szeroko pojętej infrastruktury w miastach takich jak Gdynia, oraz zaproponowanie usprawnienia jej, tak, by można było mówić o inteligentnych rozwiązaniach wspomagających działanie miasta. Wszystkie propozycje będą kierowane bezpośrednio dla Gdyni. Aby wyniki pracy mogły być przydatne dla innych ośrodków nadwodnych, wszystkie przygotowane propozycje będą również sklasyfikowane jako te przydatne tylko w tym konkretnym przypadku, oraz rozwiązania możliwe do zaimplementowania w innych miastach. Ambicją grupy jest przygotowanie pakietu rozwiązań i usprawnień dla miasta, które może zapoczątkować przewodnictwo Gdyni w kwestii rozwiązań inteligentnego miasta.

Grupa Tri-bike-city, pracująca pod okiem Christiana Horna z Francji, chciałaby przeanalizować szeroko rozumianą mobilność w kontekście Trójmiasta. Pragną pokazać, że warunki transportu i komunikacji można realnie poprawić, stworzyć strategię, która sprawi, że poruszanie się rowerem i komunikacją miejską nie będzie synonimem gorszej sytuacji finansowej, a stanie się po prostu wygodną formą podróżowania po mieście. Chcą udowodnić, że ekologia i miłość do środowiska mogą, a nawet muszą iść w parze z komfortem i bezpieczeństwem. Skupią się nie tylko na poruszanych już wielokrotnie wątkach tworzenia ścieżek rowerowych, ale również na wprowadzaniu pasów ruchu tylko dla autobusów, a nawet poprawie nawierzchni chodników. Zdają sobie jednak sprawę z tego, że wymienione powyżej komponenty transportu, choć ważne, nie zapewniają powstania miasta, w którym rower czy autobus wygrają z samochodem. Problem tkwi głębiej. O mobilności należy myśleć już na etapie planowania struktury miasta. Dotarcie do najważniejszych dla mieszkańca usług nie powinno być kwestią dalekiej wyprawy z kilkoma przesiadkami, a raczej dystansem możliwym i przyjemnym do pokonania, dającym szansę wyboru najwygodniejszego i najbardziej komfortowego w danym momencie środka transportu. Stworzą pracę, która pokaże jak kreować miasto krótkich dystansów, jak łącząc nowe technologie, wiedzę planistów i istniejącą infrastrukturę stworzyć przestrzeń, w której samochód nie będzie już jedynym komfortowym środkiem transportu, a tylko jednym spośród kilku dostępnych – wszystkich tanich, ekologicznych i wygodnych.

Zespół Rica Stephensa ze Stanów Zjednoczonych wybrał tematykę planowania i projektowania przestrzeni publicznych z naciskiem na sposoby wdrażania i realizacji. Podjęty temat ma na celu pomoc studentom w rozwinięciu dogłębnej znajomości kwestii przestrzennych. Planują stworzyć swoistą instrukcję projektowania, która mogłaby stać się narzędziem wykorzystywanym przez miasta. Swoje dzieło będzie miało nawet swój pierwszy test, gdyż grupa razem ze studentami z Uniwersytetu w Oregonie zmierzy się z projektem przestrzeni publicznych dla miasta Mt. Angel, mając okazję do konsultacji z lokalnymi władzami.

Po wspólnie spędzonym weekendzie warsztatowym, w trakcie którego zespoły ustaliły czym chcą się zająć, jaki zakres będzie miała ich praca oraz jakie są jej następne etapy, rozjechali się do domów na całym globie, aby kontynuować pracę, której się podjęli, udowadniając tym samym, że świat jest naprawdę mały, a odległość nie ma większego znaczenia dla dobrze zorganizowanej pracy zespołowej.

Jesteście ciekawi efektów?  Na te przyjdzie poczekać do września, bo właśnie wtedy zaplanowano konferencję, która odbędzie się w ramach 50tego ogólnoświatowego kongresu ISOCARPu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, do czego doszli studenci w ciągu trzymiesięcznej, wytężonej pracy, śledź naszą stronę internetową, gdzie na bieżąco publikowane są postępy pracy. Dodatkowo, jeśli jesteś osobą, która naukowo, projektowo zajmuje się podobnymi zagadnieniami, będziesz miał okazję stać się częścią Mentor&Student Research Lab, biorąc aktywny udział w konferencji. Wszystkich zainteresowanych efektami zapraszamy już 20-21.09.2014 do Trójmiasta. Więcej informacji wkrótce na http://urbantransformations.urbancloud.pl/.

Autorka: Hanna Obracht-Prondzyńska, koordynator MSRL-UT 2014