Nowe uchwały dotyczące rewitalizacji – część czwarta

Informowaliśmy wcześniej o konsultacjach m.in. w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i uchwale w Łodzi, a także pracach w Tarnowie czy Zielonej Górze. Oto kolejny raport z prac miast nad narzędziami dostarczonymi ustawą o rewitalizacji.

rewitalizacja kolejne

Bytom

źródło: UM Bytom

źródło: UM Bytom

O Bytomiu informowaliśmy już w lutym przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanego i rewitalizacji. W dniu 29 marca 2016 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (szczegółowa mapa). Teraz miasto to przygotowuje się do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Do 15 lipca przedłużony został termin zgłaszania pomysłów do tworzonego przez samorząd Gminnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły przedsięwzięć rewitalizacyjnych od połowy maja. W środę, 13 lipca, na placu Sobieskiego, pojawić ma się makieta rewitalizacji, na której przedstawione będą dotychczasowe propozycje zmian zgłoszone przez mieszkańców.

W przypadku GPR przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być realizowane na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji lub ich rezultaty przeciwdziałać występującym tam negatywnym zjawiskom społecznym.

Nowy Sącz

rew Nowy Sacz

Radni tego miasta podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza w dniu 21 czerwca.

Po diagnozie, wykonanej z polecenia Urzędu Miasta, w zasięg obszaru zdegradowanego i rewitalizacji weszły osiedla Stare Miasto, Centrum, Kilińskiego i Przydworcowe. Łącznie obszar rewitalizacji zajmuje 200,8 hektara i zamieszkuje go prawie 10% mieszkańców miasta.

Rozpoczęły się również konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Limanowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Limanowa. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do 8 sierpnia przez ankietę lub specjalny formularz. Dzień później odbędzie się debata publiczna.

Trójmiasto

W czerwcu swoje uwagi do GPR mogli przedstawić mieszkańcy Gdańska. Decyzją Rady Miasta, Gdańsk przystąpił do jego sporządzania 31 maja tego roku, a uwagi zbierano do 5 lipca. W dniu 25 maja, gdyńscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Wcześniej, w marcu informowaliśmy o konsultacjach przeprowadzanych w Gdyni. Gminny Program Rewitalizacji gotowy ma być do końca 2016 roku.

Bydgoszcz

Miasto planuje podjęcie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji w trzecim kwartale 2016 r.

Augustów

rew Augustów

W dniu 2 marca augustowska Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (mapa). Do końca tego miesiąca mieszkańcy zgłaszać mogli swoje projekty do przygotowywanego GPR.

W Augustowie za obszary zdegradowane, które wymagają rewitalizacji uznane zostały następujące jednostki: Centrum I, Kaczy Dołek, Koszary, Lipowiec.

Starachowice

rew Starachowice

Do końca roku Gminny Program Rewitalizacji ma być przygotowywany również w Starachowicach. Miasto przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice, zgodnie z uchwałą z 24 czerwca.

Przed przystąpieniem do stworzenia GPR do procesu rewitalizacji wybrano siedem obszarów: Osiedle Wzgórze, Stadion, Majówka, Wierzbnik, Pasternik, Lubianka oraz Park Miejski. Uzasadnienie ich wyboru.