AKTUALNOŚCI

Gdańsk zapowiada lepszą koordynację ładu przestrzennego

Nowey zespół do spraw ładu przestrzennego ma pozyskiwać informacje o nowej zabudowie jeszcze zanim inwestor złoży wniosek o pozwolenie na budowę. W skład zespołu wejść mają prezesi i dyrektorzy miejskich spółek: Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej i Gdańskich Melioracji.

Stworzenie zespołu koordynującego politykę ładu przestrzennego to pokłosie kontrowersyjnej inwestycji “Bastion Wałowa” zlokalizowanej na byłych terenach stoczniowych. Jakość urbanistyki i architektury planowanych budynków mieszkaniowych przy ulicy Wałowej krytykowana była nie tylko przez mieszkańców i organizacje społeczne, ale też przez polityków, urbanistów i architektów. Zgodnie z przepisami miasto Gdańsk musiało wydać pozwolenie na budowę, gdyż inwestycja spełniała warunki obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dyskusji pojawiają się głosy krytykujące działania miasta – złe i nieprecyzyjne plany miejscowe dla prestiżowego terenu Młodego Miasta. Gdańsk odpowiadał o braku możliwości kontroli zharmonizowania zabudowy z otoczeniem i odsyła do projektantów i inwestorów oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powołując się na zmiany w ustawie prawo budowlane z roku 2003.

Teraz Miasto Gdańsk zamierza wprowadzić nowe sposoby na kontrolę jakości nowych realizacji. Dziś inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę z gotowym projektem. Miasto zamierza kontrolować działania inwestorów już na wcześniejszych etapach – w trakcie załatwiania spraw związanych z doprowadzeniem wody czy dojazdem do budynków.  Nie ma jednak prawnych możliwości aby zablokować jego działania.

W skład „zespółu do spraw kształtowania i koordynacji działań na rzecz polityki ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do znaczących zamierzeń inwestycyjnych na terenie miasta Gdańska” wejdą dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o. oraz prezes Zarządu Gdańskie Melioracje sp. z o.o. Dzięki współpracy jednostek miejskich nastąpi lepsza wymiana informacji, przygotowywane będą również opinie na powstających obiektów. Następnie w przypadku projektów większych inwestycji oraz tych lokalizowanych w prestiżowych i eksponowanych miejscach, miasto zamierza konsultować z inwestorem jego działania. Jak przyznaje Andrzej Duch, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, praca zespołu zakłada dobrą wolę inwestora.


Bastion Wałowa 

Informacja o budowie oraz wizualizacje osiedla “Bastion Wałowa” dewelopera LC Corp pojawiły się w styczniu tego roku. Budowa, która miała rozpocząć się już kilka tygodni później, poruszyła opinię publiczną. List otwarty do Leszka Czarneckiego, dostępny pod artykułem, w sprawie inwestycji złożyło kilkudziesięciu ludzi kultury, mediów, artystów i zwykłych miłośników Gdańska. Odpowiedź była natychmiastowa – zdaniem przewodniczącego rady nadzorczej LC Corp wprowadzenie zmian na tym etapie projektu wiązałoby się z ryzykiem utraty rentowności przedsięwzięcia. Zgodnie z informacją podaną przez inwestora 24 lutego 2016 r. rozpoczęto prace budowlane na terenie inwestycji, a w pierwszej kolejności powstaną dwa budynki kilkunastopiętrowe.

Treść listu otwartego:

Szanowny Pan
Leszek Czarnecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej LC Corp

Gdańsk jest dla nas nie tylko miejscem zamieszkania, ale i wielką pasją, często miłością życia. Szczególnie bliskie jest nam Młode Miasto, dzielnica powstająca praktycznie na nowo na gdańskich terenach stoczniowych. Piszemy do Pana, głównego akcjonariusza spółki LC Corp, w związku z Bastionem Wałowa, inwestycją planowaną właśnie na tym terenie.

Dzięki Pana funduszom udało się w 2013 r. rozpocząć na Uniwersytecie Oksfordzkim Program Studiów o Współczesnej Polsce. Tłumaczył Pan, że taki kierunek jest potrzebny, bo warto pokazywać Europie i światu najnowszą historię Polski, doświadczenia udanej, pokojowej transformacji politycznej i gospodarczej.

Taką samą rolę pełnić będzie Młode Miasto. To tu, w Stoczni Gdańskiej narodziła się “Solidarność”. To tu, do Europejskiego Centrum Solidarności, przyjeżdżają ludzie z całego świata, by spotkać się z Lechem Wałęsą. To tu, dochodzi do znanej z państw Europy zachodniej transformacji: uwolnione przez przemysł stoczniowy tereny zyskują nowe życie.

Jednym z wyróżników tej kształtowanej na nowo przestrzeni miejskiej ma być najwyższej jakości architektura. Przykładami obiektów wysokiej klasy są Europejskie Centrum Solidarności i budowane obecnie Muzeum II Wojny Światowej.

Właścicielem działki znajdującej się pomiędzy tymi obiektami jest LC Corp. Ostatnio spółka zaprezentowała projekt inwestycji, której rdzeniem mają być cztery 17-piętrowe budynki mieszkalne (projekt: ME Concept).

Niestety, zaproponowane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, choć zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bardziej pasują do modernistycznych przedmieść, niż do śródmieścia Gdańska. Nie chodzi o wysokość budynków, ale jakość urbanistyki i architektury tych wieżowców.

Należy podkreślić, że powyższa opinia jest w Gdańsku powszechna i podzielana zarówno przez władze miasta, architektów, konserwatorów zabytków jaki i opinię publiczną.

Nie psujmy dzielnicy, która powinna być jedną z wizytówek współczesnej Polski. Jeszcze nie jest za późno: osiedle LC Corp może być atrakcyjne, może być świetnie wkomponowane w tę przestrzeń Gdańska, może być wzorem dla innych deweloperów.

Zwracamy się do Pana z apelem: prosimy o wpływ na zarząd LC Corp i zmianę projektu Bastionu Wałowa.

Z szacunkiem

Mieczysław Abaramowicz, pisarz, historyk teatru, reżyser
Joanna i Mirosław Baka, aktorzy
Magda Beneda, malarka
prof. Mariusz Białecki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Ludwik Brzuskiewicz, konserwator dzieł sztuki
Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto
Stefan Chwin, pisarz
Magdalena Grzebałkowska, reporterka
Ewa i Arkadiusz Hronowscy, właściciele klubu B90, organizatorzy festiwalu Soundrive
Paweł Huelle, pisarz
Michał Kaczorowski, prezes zarządu i redaktor naczelny Trojmiasto.pl
Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
Dorota Kolak, aktorka
dr hab. Jacek Kornacki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Maciej Kosycarz, fotoreporter, właściciel agencji Kosycarz Foto Press KFP
Ewa Kowalska, autorka serwisu iBedeker.pl
dr hab. Anna Królikiewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr Sławomir Lipnicki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr hab. Przemysław Łopaciński, prodziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Teresa Miszkin, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Larry Okey Ugwu, dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury
Lech Parell, prezes zarządu i redaktor naczelny Radia Gdańsk
Krzysztof Polkowski, dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Krzsztof Skiba, satyryk i artysta
Karol Spieglanin, prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Jakub Szczepański, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Mariusz Szmidka, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego
dr hab. Beata Szymańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr hab. Jarosław Szymański, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr Anna Waligórska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Marek Wałuszko, dyrektor TVP 3 Gdańsk
prof. Sławomir Witkowski, malarz i grafik, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr hab. Marek Wrzesiński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr Marcin Zawicki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Jacek Zdybel, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr Tomasz Zmyślony, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku