AKTUALNOŚCI

Film: Urbanized

Design Trilogy Gary’ego Hustwita to zbiór dokumentów poruszających kwestię roli designu w dzisiejszym świecie. Helvetica – pierwszy dokument w serii skupia się wokół projektowania graficznego przez pryzmat ukochanej/znienawidzonej/wszechobecnej czcionki. Objetified natomiast koncentruje się wokół wzornictwa przemysłowego oraz naszej relacji z otaczającymi przedmiotami. Ostatnia część trylogii – Urbanized – dotyczy wciąż designu, ale już na szerszą skalę. Skalę miasta.

Urbanized_Screenshot

Obecnie ponad połowa populacji świata żyje w miastach. Tak kolorowo jednak nie będzie długo, gdyż przewiduje się, że do 2050 roku liczba ta ma wzrosnąć do 75%. I co wtedy? Projektowanie miast przestanie być tylko próbą sił, stanie się wyzwaniem zarówno dla architektów, urbanistów, ale też polityków i budowniczych.

W filmie zestawiono kilka miast, które są przykładem zarówno dobrej polityki przestrzennej, jak i mają za zadanie pokazanie, że problemów związanych z urbanizacją wcale nie da się tak łatwo rozwiązać, lecz nie jest to niemożliwe.

Jako jeden z pierwszych posłużył przykład Brasilii, i tu zdania są podzielone jeśli chodzi o funkcjonalność miasta i jego projekt. Jan Gehl – duński naukowiec i praktyk z zakresu architektury, urbanistyki oraz zarządzania przestrzeniami publicznymi – uważa, że owszem stolica Brazylii z samolotu wygląda imponująco, ale jako jednostka osadnicza budowana na idei modernizmu wypada słabo, głównie ze względu na fakt zaniedbania ludzkiej skali – tej najważniejszej spośród wszystkich. Detroit natomiast, którego populacja zmalała niemal dwukrotnie w przeciągu ostatnich 50 lat, jest dowodem na to, że mieszkańcy to wielka siła, z którą należy się liczyć i której miasto potrzebuje zawsze. A skoro potrzebuje to wypadałoby o nich zadbać i z takiego właśnie wyłożenia wychodzą władze Bogoty, które postawiły na zaspokajanie potrzeb swoich mieszkańców i wcale nie tych najbogatszych, przy jednoczesnym pozbyciu się np. problemu korków na drogach. Zmniejszenie liczby miejsc parkingowych równoznaczne jest ze zmniejszeniem się ruchu samochodowego. Przy braku miejsca do zaparkowania nagle okazuje się, że auto nie jest niezbędne do poruszania się po mieście, zwłaszcza jeśli infrastruktura piesza i rowerowa jest na jak najlepszym poziomie. Z filmu dowiemy się też jak sytuacja przedstawia się w Kopenhadze, Rio de Janeiro czy Nowym Jorku.

W Urbanized nacisk położony jest na problem nadmiernego napływu ludności do miast, ale nie tylko. Głównym celem leżącym u podstaw dokumentu jest pokazanie, że struktura miasta to jeden z obszarów projektowych, który tak naprawdę ma ogromny wpływ na życie ludzi poruszających się w jego przestrzeni. Co ważniejsze, jest też jednym z elementów zupełnie przez nich niedostrzeganych, a przecież tak być nie powinno.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: