Co nas unieszczęśliwia w mieście? Raport “Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” daje odpowiedź

Koszty życia doskwierają wszystkim – są najczęściej wskazywanym negatywnym czynnikiem we wszystkich grupach wiekowych oraz we wszystkich kategoriach miast. Jedynie w najmniejszych miejscowościach ustępują miejsca dostępowi do rozrywki i atrakcji kulturalnych. Takie wnioski płyną z raportu ThinkCo i Otodom. 

Co nas unieszczęśliwia w mieście? Raport “Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia”

Co jeszcze nas boli? Słaby dostęp do rozrywki i atrakcji kulturalnych wskazywany jest jako najbardziej negatywny czynnik w małych miastach (do 50 tys. mieszkańców). W miastach średniej wielkości na niewystarczającą ofertę kulturalną narzeka co czwarty badany,
a w największych  już tylko co dziesiąty.

Ale to nie wszystko, poznaj kolejne wnioski

Czynniki środowiskowe (niedobór zieleni, hałas, zanieczyszczenie) stanowią jedną
z największych przeszkód do szczęścia w największych  miastach kraju – za negatywny czynnik uznało  je tam niemal 36% badanych, w porównaniu  z 17% w najmniejszych miastach.

Relacje sąsiedzkie wskazywane są jako czynnik negatywny przez co piątego przedstawiciela wszystkich grup wiekowych. Wyjątek stanowią seniorzy (wiek: 70+) – w tej grupie odsetek negatywnych odpowiedzi spada do 14%. Oznacza to, że najstarsze osoby najrzadziej postrzegają relacje sąsiedzkie jako duży problem.

Zbadany poziom szczęścia w miastach

W raporcie nie tylko znajdziemy wnioski dotyczące tego, co nas unieszczęśliwia, ale przede wszystkim – co nas uszczęśliwia. Jak szczęśliwy czujesz się w mieście, w którym mieszkasz?
To pytanie zostało zadane 35 897 mieszkańców Polski w badaniu przeprowadzonym przez ThinkCo i Otodom między wrześniem 2021 a lutym 2022 r.  

Ankietowani swoją ocenę wyrażali w skali od 1 (zupełnie nieszczęśliwy/-a) do 5 (maksymalnie szczęśliwy/-a). Celem badania było zrozumienie, co wpływa na subiektywne poczucie szczęścia w mieście i najbliższej okolicy. Dlatego poza ogólnym wskazaniem poziomu szczęścia respondenci podawali też, jakie elementy oddziałują na niego pozytywnie, a jakie negatywnie. 

Dzięki temu wiemy, w których polskich miastach ludzie czują się najszczęśliwsi
oraz z czego to wynika. Dla lepszego zrozumienia sytuacji badanie przeprowadzono
na reprezentatywnej liczbie kobiet i mężczyzn oraz poszczególnych grup wiekowych.

Elementy wpływające pozytywnie na poziom szczęścia w mieście zamieszkania

Raport “Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia” gotowy do pobrania

Szereg kluczowych wniosków z raportu można poznać pobierając go już teraz za darmo. Wystarczy kliknąć TUTAJ.

Wydawać by się mogło, że szczęście trudno zamknąć w twardych liczbach. Jednak
w Otodom postanowiliśmy podjąć to wyzwanie (…)
– dodaje Karolina  Klimaszewska, Senior Data Analyst w Otodom.