„Miękka władza” najważniejsza w kreowaniu reputacji miast

Agencja PR Weber Shandwick przygotowała raport “Miasta, które angażują”, który zawiera szczegółową analizę wybranych miast Azji i Pacyfiku.

Raport dotyczy 8 miast w Azji i Australii: Bangkoku, Hong Kongu, Kuala Lumpur, Seulu, Szanghaju, Singapuru, Sydney i Tokio. Raport podejmuje temat kreowania reputacji miast. Zdaniem autorów, jednym z najistotniejszych czynników w kreowaniu reputacji miast jest tzw. “miękka władza” (ang. soft power). Autorzy wyróżnili jej 16 atrybutów. W raporcie poruszany jest także aspekt tzw. “poczucia własnej wartości miasta”, czyli kategorii pozwalającej na zrozumienie funkcjonowania miasta z perspektywy mieszkańca w porównaniu z perspektywą odwiedzających je.

Raport jest dostępny pod adresem:
http://webershandwick.asia/wp-content/uploads/2014/12/EngagingCities-WeberShandwick-FULLREPORT-s.pdf

Engaging Cities

Badanie internetowe zostało przeprowadzone przez Weber Shandwick we współpracy z KRC Research na próbie 4147 osób i wywiadach z 20 ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z miastem, takimi jak media, projektowanie, architektura, sport i handel.