Citython Lublin – nowe podejście do zrównoważonej mobilności

21 września rozpoczął się Citython Lublin, którego inicjatorem jest EIT Urban Mobility, a organizatorem barceloński ośrodek nauki i techniki motoryzacyjnej CARNEToraz Miasto Lublin (działanie koordynowane przez CIT UPC – Centrum Innowacji i Technologii Politechniki Katalońskiej). Po sukcesie Citython Barcelona, tym razem organizatorzy chcą skupić się na poszukiwaniu rozwiązań zrównoważonej mobilności miejskiej i dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy Europejczycy posiadający doświadczenie w zakresie planowania mobilności miejskiej. EIT Urban Mobility jest europejską inicjatywą, która łączy miasta, uniwersytety, ośrodki badawcze oraz przemysł we wspólnej pracy nad innowacjami w zakresie mobilności, aby uczynić miasta bardziej przyjaznymi do życia.

Citython Lublin 2020 rozpoczął się 21 września br. i potrwa do 1 października. Podczas sesji inauguracyjnej eksperci w dziedzinie urbanistyki i mobilności postawili przed uczestnikami trzy wyzwania związane z mobilnością miejską dla miasta Lublin. W aktualnej sytuacji oczekiwane jest ponowne zdefiniowanie przestrzeni, uwzględniające obecny sposób interakcji pomiędzy mieszkańcami a samym miastem. Po edycji barcelońskiej, która koncentrowała się na sytuacji po lockdownie związanym z  COVID-19, tym razem organizatorzy chcą skupić się na tematyce zrównoważonej mobilności, w której priorytetem stają się mieszkańcy oraz zmniejszenie liczby samochodów w centrum miasta.

Trzy wyzwania,  z którymi zmierzą się uczestnicy nowej edycji hackathonu to: 

  1. Wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum miasta, uwzględniając potrzeby os. starszych, os. z niepełnosprawnościami, a także osób z ograniczeniami ruchowymi, rodziców z dziećmi oraz lokalnych przedsiębiorców.
  2. Dostępność przestrzeni miejskiej, transportu publicznego oraz usług mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb os. niepełnosprawnych i starszych.
  3. Optymalizacja tras autobusowych poprzez zaangażowanie obywateli.

Uczestnicy mają czas na opracowanie własnych rozwiązań do 1 października, kiedy to zaprezentują swoje ostateczne pomysły przed jury. W trakcie hackathonu, 25 i 28 września, wszystkie grupy będą miały możliwość uczestniczenia w indywidualnych sesjach mentoringowych online, na których w twórczej i sprzyjającej współpracy atmosferze otrzymają informację zwrotną dotyczącą swojego projektu.

W każdym z trzech wyzwań zostanie przyznana jedna nagroda w wysokości 1500 EUR, a zwycięskie zespoły będą miały okazję zaprezentować swoje rozwiązania na Kongresie Smart City Expo 2020, który odbędzie się w listopadzie w Barcelonie.

KLUCZOWE INFORMACJE:

  • Darmowa rejestracja na stronie: http://citython.eu/lublin/
  • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 23 września
  • Czas trwania konkursu (hackingdays): 24 września – 1 października (pełna agenda na stronie http://citython.eu/lublin/)
  • Warunki udziału: uczestnik musi mieć skończone 18 lat oraz posiadać doświadczenie i wiedzę z obszaru baz danych/ obliczeń/ urbanistyki. Więcej informacji na temat konkretnych umiejętności wymaganych w każdej dziedzinie można znaleźć na stronie internetowej (http://citython.eu/lublin/). W wydarzeniu może wziąć udział każdy obywatel Europy.
  • Nagrody: Jeden zespół wygrywa jedno z trzech wyzwań (łącznie trzy zwycięskie drużyny). Zwycięzca każdej kategorii otrzyma 1.500 euro. Dodatkowo każda ze zwycięskich drużyn będzie mogła zaprezentować swoje rozwiązania w trakcie Smart City Expo 2020 w Barcelonie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wydarzenia Citython Lublin, podobnie jak Citython Barcelona, odbędzie się w trybie online.

Więcej o Citython Lublin: http://citython.eu/lublin/

EIT Urban Mobility

Celem EIT Urban Mobility jest przyspieszenie rozwiązań i przejście na zorientowany na użytkownika, zintegrowany i prawdziwie multimodalny system transportu. Jako wiodąca europejska wspólnota innowacji na rzecz mobilności w miastach, EIT Urban Mobility przeciwdziała rozdrobnieniu i ułatwia współpracę między miastami, przemysłem, środowiskiem akademickim, badaniami i innowacjami w celu rozwiązania najbardziej palących problemów związanych z miejską mobilnością. Wykorzystując miasta jako żywe laboratoria, ich przemysł, partnerzy naukowi i uniwersyteccy zademonstrują, w jaki sposób nowe technologie mogą przyczynić się do rozwiązania rzeczywistych problemów w rzeczywistych miastach poprzez transport ludzi, towarów i odpadów w bardziej inteligentny sposób. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eiturbanmobility.eu 

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.