Lublin utworzył Biuro Rewitalizacji i Biuro Partycypacji Społecznej

Dwie nowe komórki organizacyjne pojawiły się od 1 stycznia w strukturze Urzędu Miasta Lublin.

fot. Lukaszprzy | Wikimedia Commons | lic. CC-BY-3.0

Biuro Rewitalizacji zajmie się głównie przygotowywaniem, aktualizacją, zarządzaniem i monitoringiem programów rewitalizacji, które wcześniej znajdowały się pod zakresem działań Wydziału Planowania. Dodatkowo przejmie część zadań Wydziału Ochrony Środowiska (projekty z zakresu zagospodarowania dolin rzecznych, wąwozów oraz zadrzewienia parków), Biura Konserwatora Zabytków (koordynowanie działań związanych z kulturą przestrzeni i rewitalizacją). Biuro Partycypacji Społecznej powstało na bazie referatu partycypacji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi funkcjonującego w Kancelarii Prezydenta w Departamencie Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych. Poza dotychczasowymi zadaniami zajmie się także projektami realizowanymi przez zespół ds. mobilności aktywnej, skierowanymi przede wszystkim do rowerzystów i pieszych. Celem powołania nowych biur jest “wzmocnienie procesów szczególnie istotnych w zarządzaniu miastem i związanych z włączaniem mieszkańców w procesy decyzyjne”.

Dodatkowo cztery lubelskie uczelnie będą mogły bez opłat korzystać z repozytorium danych przestrzennych lubelskiego ratusza. W drugiej połowie stycznia porozumienie podpisały cztery lubelskie uczelnie: KUL, UMCS, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy.