Bydgoszcz: Rewitalizacja Starego Miasta oraz Starego Fordonu

W tym roku ruszy przebudowa kolejnych ulic na bydgoskim Starym Mieście. Przygotowana ma być także dokumentacja projektowa do rewitalizacji rynku i terenów nadwiślańskich w Starym Fordonie.

Rynek w Bydgoszczy, fot. Taktoperz77/Wikimedia Commons

Rynek w Bydgoszczy, fot. Taktoperz77/Wikimedia Commons

Przebudowa ulic Starego Miasta obejmie ulice: Grodzką, Zaułek, Malczewskiego, Pod Blankami, Przyrzecze (będą miały charakter ciągów pieszo-jezdnych) oraz Jana Kazimierza, Przy Zamczysku, Rybi Rynek. Większość przebudowanych ulic objętych opracowaniem będzie ciągami jednokierunkowymi. Rozebrane zostaną stare nawierzchnie, a nowe jezdnie będą wykonane z kamiennej kostki rzędowej. Uzupełnieniem tego zadania będzie też rewitalizacja płyty Starego Rynku. Obecnie trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.

Wisła w Bydgoszczy, fot. bydgoszcz.pl

Wisła w Bydgoszczy, fot. bydgoszcz.pl

Jednocześnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rewitalizacji terenów nadwiślańskich w Starym Fordonie. W ramach rewitalizacji tej części miasta w ubiegłym roku zostało zlecone opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn. „Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie”. Zakres koncepcji obejmuje zagospodarowanie terenów bulwarów nadwiślanych i ma na celu wykreowanie miejsc dla odpoczynku i rekreacji oraz poprawę dostępności komunikacyjnej. Prace planowane są na lata 2016-2018.