U progu łódzkiej rewitalizacji

2017 rok zapisze się w historii jako wielce wyczekiwany początek procesu rewitalizacji centrum miasta. Urząd Miasta do połowy roku pragnie ogłosić wszystkie przetargi związane z odnawianymi obszarami.

Projekty realizowane w dzielnicy Śródmieście oraz na Księżym Młynie szacowane są łącznie na kwotę 2,6 mld zł. W ich ramach Urząd Miasta wystąpił z kilkudziesięcioma wnioskami o dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 1 mld zł.

Śródmieście

Patrząc na zakres planowanych prac, można uznać, że w najbliższych latach spora część łódzkiego Śródmieścia ulegnie gruntownej przemianie. Do 2020 roku kompletnemu remontowi poddane zostaną 172 budynki, dla których warunkiem wstępnym był 100% udział własnościowy Miasta Łodzi. Wiele z nich to kamienice mieszkalne, dla których mieszkańcom na czas remontów Urząd Miasta zagwarantował mieszkania zastępcze.

Ulica Ogrodowa obecnie i wizualizacja stanu po rewitalizacji

źródło:   maps.google.com     /    uml.lodz.pl

Oprócz tego wiele obiektów przyjmie nowe funkcje, które mają umożliwić prowadzenie działań w zakresie rewitalizacji społecznej. Zaliczyć tutaj można na przykład:

– centrum obywatelskie (Wschodnia 50)
– świetlice środowiskowe (Rewolucji 15, Północna 23, Pomorska 11, Piotrkowska 115, Legionów 44, Legionów 20),
– świetlice artystyczne (Rewolucji 17),
– placówki opiekuńczo-wychowawcze (Włókiennicza 5, 6,16, Północna 23, Wschodnia 20, Mielczarskie-go 15),
– przedszkole (Włókiennicza 16),
– środowiskowy dom samopomocy (Północna 23),
– biblioteki (Wschodnia 42, Gdańska 8),
– hostel (Zachodnia 56),
– domy dziennego pobytu (Tuwima 33, Sienkiewicza 79, Piotrkowska 142),
– biura MOPS (Tuwima 35, Piotrkowska 118),
– Teatr Pinokio (Sienkiewicza 75/77)
– Dom Małoletniej Matki (Legionów 44).

Ulica Włókiennicza obecnie i wizualizacja stanu po rewitalizacji

źródło:   maps.google.com     /    uml.lodz.pl

Remont budynku pod danym adresem oznacza nie tylko odnowienie detali na elewacjach, ale gruntowny remont od fundamentów po dach, podłączenie do zewnętrznych sieci (np. gazowej), czy też zmianę niepraktycznych układów rozmieszczenia mieszkań na bardziej przystępne. Partery budynków mają natomiast w większym stopniu nabrać usługowego charakteru.

Ulica Wschodnia obecnie i wizualizacja stanu po rewitalizacji

źródło:   maps.google.com     /    uml.lodz.pl

Oprócz budynków zmienić się ma się także przestrzeń wokół nich, poprzez uczynienie jej bardziej przystępnym dla pieszych i mieszkańców Śródmieścia. W ramach remontów chodników, ulic i terenów zielonych ma dojść m.in. do poszerzenia chodników kosztem jezdni, licznych nowych nasadzeń drzew i krzewów, wbudowania elementów małej architektury oraz utworzenia nowych stref rekreacyjnych. Niektóre z ulic (np. Włókiennicza, Mielczarskiego) zostaną w całości przekształcone w popularne coraz bardziej w Polsce tzw. woonerfy, inaczej podwórce miejskie.

Księży Młyn

Nieco odrębnym obszarem, jednakże również leżącym niedaleko centrum miasta jest tzw. Księży Młyn, tj. obszar dawnego osiedla robotniczego przy największych w mieście dawnych zakładach włókienniczych Karola Scheiblera. Proces rewitalizacji tamtejszej przestrzeni, trwający już od kilku lat, w najbliższym czasie znacznie zyska na tempie – wyremontowane zostaną wszystkie pozostałe budynki, bo do projektu zgłosiły się zarządzające nimi wspólnoty mieszkaniowe. Oprócz tego rewitalizacja obejmie również kilkanaście instytucji kultury, które staną się bardziej dostępne szczególnie dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Osiedle Księży Młyn

źródło: facebook.com/Zakochaj-się-w-Łodzi

Oprócz prowadzenia działań na własnych budynkach, Urząd Miasta zachęca wspólnoty mieszkaniowe do remontów obiektów również leżących na rewitalizowanych obszarach. Jednym ze sposobów jest dofinansowanie w wysokości 50 tys. złotych dla każdej wspólnoty lub właściciela budynku wielorodzinnego, które mogą zostać przeznaczone na wymianę istniejących instalacji grzewczych podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program dotacji w wysokości 3 mln zł ma przyczynić się polepszenia jakości powietrza i obniżenia ilości smogu w łódzkim Śródmieściu.

Rewitalizacja a Expo

Urząd Miasta planuje zakończyć wszystkie wymienione prace przed rokiem 2022 rokiem. Wtedy to w mieście ma szansę odbyć się wystawa tzw. Małe Expo, o które Łódź rywalizuje z Minnesotą i Buenos Aires. Tematem łódzkiej wystawy ma być właśnie szeroko pojęta rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych.