Budżet Obywatelski Kielce 2017 – wyniki

fot. Piotr Drabik | źródło: flickr.com | lic. CC BY 2.0

fot. Piotr Drabik | źródło: flickr.com | lic. CC BY 2.0

Kielce są pierwszym miastem, które ogłosiły wyniki budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Początkowo w puli budżetu znalazło się 5 mln złotych, które zostały podzielone na projekty duże (3,5 mln zł) i małe (1,5 mln zł). Decyzją prezydenta, po ogłoszeniu wyników, budżet powiększono o 950 tys. zł i tak na projekty duże przeznaczono 4,4 mln zł a na zadania małe 1,55 mln zł.

W głosowaniu, które odbyło się od 21 maja do 5 czerwca, wzięło udział 52 411 kielczan. Oddali oni ponad 150 tys. głosów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba głosujących zmalała o ponad 4 tysiące. Jednakże zmalała liczba głosów nieważnych. Widać również wyraźne zmiany w sposobie głosowania – pierwszy raz więcej głosów oddano za pomocą Internetu.

Mieszkańcy miasta mogli głosować na 66 projektów (47 małych, do kwoty 150 tys. zł i 19 dużych, powyżej 150 tys. zł). Do realizacji wybrano 3 duże i 11 małych inwestycji, zdecydowana większość z nich dotyczy rozbudowy infrastruktury sportu i rekreacji. Najwięcej głosów w swoich kategoriach uzyskały zadania „ORLIK POD DACHEM – budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 ” – 7873 głosy – i „Modernizacja mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 14m x 25,25 m” – 5441 głosów. Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów.

Zadania duże

Nr zadania Zadanie Liczba głosów Kwota (po weryfikacji, zł)
5 “ORLIK POD DACHEM” – budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 7873 700 000
1 Budowa boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach 5165 1 200 000
48 Zespół boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ZSP nr 2 w Kielcach 5113 2 500 000

Zadania małe

Nr zadania Zadanie Liczba głosów Kwota (po weryfikacji, zł)
79 Modernizacja mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 14m x 25,25 m 5441 150 000
17 Budowa monitoringu miejskiego na Osiedlu Podkarczówka 5424 150 000
124 Budowa placu zabaw dla dzieci 5101 150 000
125 Budowa krzyża o wysokości ok. 30 m z impregnowanego dębu powlekanego blachą miedzianą lub inną. 5078 150 000
6 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 im.Adama Mickiewicza 4776 120 000
104 Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 23 4562 150 000
4 PARK ZABAW DLA PSÓW 4287 150 000
81 Siłownia na powietrzu na czterech stanowiskach (po dwa urządzenia) na osiedlu “Pod Dalnią” w Kielcach 4253 90 000
46 Budowa siłowni przy Zespole Szkół Ekonomicznych im.Oskara Langego w Kielcach 3917 149 000
10 Plac “Park Pokoleń” przy ul. Grochowej 3608 141 000
9 Strefa Aktywna osiedla Barwinek (obok Klubu Seniora) 3393 150 000

LogoBO17