AKTUALNOŚCI

Boston: Nowatorskie narzędzia urbanistyczne do badania transportu miejskiego

Makieta z klocków LEGO, trójwymiarowy model oraz touchscreen to platformy, które mają zachęcić mieszkańców do udziału w procesie planowania przestrzennego. Projekt powstał przy współpracy wydziału “Urban Studies and Planning” MIT, Changing Places Group oraz Fundacji Barr, która jest prywatną fundacją działająca w obszarze kultury, sztuki, środowiska oraz edukacji. Twórcy projektu, poza zaangażowaniem mieszkańców w planowanie przestrzenne, chcieli także przetestować jak w Bostonie sprawdziłby się Bus Rapid System, który funkcjonuje w takim mieście jak Kurytyba.

Projekt zrobiony jest w trzech skalach:

  • lokalnej punktowej: makieta z klocków LEGO (fragment osiedla);
  • lokalnej: model 3D (ulica);
  • regionalnej: touchscreen (całe miasto).
3 narzędzia

Touchscreen, Makieta, Model 3D, źródło: citylab.com

Makieta wykonana z klocków LEGO przedstawia model Dudley Square – fragmentu osiedla w obszarze metropolitalnym Bostonu. Makieta gabarytami przypomina stół kuchenny. Wszelkie drogi, chodniki, przystanki autobusowe oraz przechodnie są zrobione z klocków LEGO. Jest to narzędzie interesujące dla różnych grup wiekowych i warto zaznaczyć, że umożliwia partycypację społeczną najmłodszych mieszkańców, dla których makieta z klocków LEGO jest rozrywką.

Makieta z LEGO

Makieta Dudley Square z klocków LEGO, źródło: citylab.com

Drugim narzędziem jest trójwymiarowy model fragmentu ulicy w Bostonie, również wykonany z klocków duńskiej firmy. Na planszy przy pomocy rzutnika zilustrowane są projekcje ruchu kołowego, zarówno transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. Użytkownik może wybrać typ przystanków autobusowych (tradycyjne, bądź takie jak przy systemie BRT, gdzie pasażer opłaca przejazd przed wejściem do pojazdu) i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda przepływ ruchu pasażerskiego w obu przypadkach. Wszystkie pomiary wyświetlają się na ekranie.

3Dmodel ulicy

Model ulicy z projekcjami, źródło: citylab.com

Ostatnia część projektu to touchscreen umożliwiający zilustrowanie tego jak wybór danego rodzaju transportu (np. Bus Rapid System) może wpłynąć na czas dojazdu do pracy. Użytkownik może sprawdzić z każdego miejsca w Bostonie, jakie połączenia komunikacyjne są dostępne z wybranego punktu. Ponadto ekran dotykowy wyposażony jest w dodatkowe funkcje np. do ilu miejsc pracy pasażer jest w stanie dojechać z punktu X.

Touchscreen

Touchscreen, źródło: citylab.com

Twórcy pragnęli przedstawić procesy planowania przestrzennego jako coś ciekawego, jako forma rozrywki, w końcu jako coś dostępnego dla każdego obywatela. Wyżej wymienione narzędzia służą nie tylko młodym, ale także starszym osobom, również tym działających w branży. Projekcje, prezentacje przepływu ruchu przy udziale różnych form transportu mogą pomóc zrozumieć zasady rządzące transportem i stanowić podstawę do wielu analiz. Przez kilka tygodni z makiety, modelu oraz touchscreena korzystali zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze i wszyscy jednogłośnie pozytywnie wyrażają się na temat projektu.