AKTUALNOŚCI

Lublin: Zielony Budżet Obywatelski

Budżety obywatelskie po kilku latach obecności dobrze zakorzeniły się w naszych miastach. Zdobyły uznanie włodarzy i mieszkańców, często nie bez wcześniejszych problemów i sporów. Teraz Lublin idzie o krok dalej i wprowadza drugą formę budżetu obywatelskiego.

fot. Kamil Suchożebski

fot. Kamil Suchożebski

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadzi Zielony Budżet Obywatelski. Zgłaszane zadania dotyczyć będą mogły parków, skwerów czy zieleni przyulicznej. Tereny wskazane we wnioskach nie muszą należeć do miasta, mogą być to ogólnodostępne obszary wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Nad Zielonym Budżetem Obywatelskim nadzór prowadzić będzie miejski architekt zieleni. Nabór pomysłów zacznie się jesienią, najprawdopodobniej w październiku. Urząd Miasta na zadania z zakresu zieleni przeznaczyć zamierza 2 miliony złotych.

Formuła Zielonego BO odbiegać będzie od zasad tradycyjnego budżetu. Wnioski zostaną poddane ocenie formalno-prawnej, nie będzie natomiast etapu głosowania. Za wskazanie projektów do realizacji odpowiedzialny będzie, powołany przez Prezydenta Lublina, panel złożony z ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu. Wybór poprzedzony zostanie spotkaniami i dyskusją publiczną z wnioskodawcami oraz mieszkańcami miasta.

Przed rokiem w Lublinie posadzono 1061 drzew, 12 439 krzewów, ustawiono 46 konstrukcji kwiatowych, 27 donic, a kwiatami udekorowano ul. Lubartowską. W tym roku powstanie 7 nowych skwerów. Obecne standardy zakładają, iż mieszkańcy miast do najbliższego terenu zielnego powinni dojść w przeciągu pięciominutowego spaceru.

Zielony Budżet Obywatelski – regulamin

LogoBO17