Zmiany na liście polskich miast od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. status miasta zyskać ma osiem miejscowości. Zmiany mają dotyczyć również granic miast.

Jak co roku do końca lipca Rada Ministrów wyda rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin. Taki projekt poznaliśmy również w pierwszej połowie obecnego miesiąca.

Nowe miasta od 2018

Na mapie administracyjnej Polski pojawić się ma osiem miast. Trzy z nich zlokalizowane są w województwie świętokrzyskim: Łagów, Radoszyce i Wiślica (wszystkie są siedzibami gmin). Poza nimi na liście miast znajdą się: Chełmiec (woj. małopolskie), Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie), Otyń (woj. lubuskie), Sanniki (woj. mazowieckie) oraz Tułowice (woj. opolskie). Łagów, Radoszyce, Wiślica i Józefów nad Wisłą posiadały prawa miejskie i utraciły je w II połowie XIX wieku. Otyń posiadał prawa miejskie w latach 1329–1945, pod nazwą Deutsch Wartenberg.

Otyń | fot. Mohylek | lic. GNU GFL

Większe byłe miasta wojewódzkie

W projekcie znajdziemy informacje o powiększeniu Ostrołęki. Byłe miasto wojewódzkie wchłonie część terenów gminy Rzekuń – sołectwa Goworki, Ławy oraz Nowa Wieś Wschodnia – o łącznej powierzchni prawie 500 hektarów. Poza zabudową mieszkaniową zlokalizowana jest tam duża powierzchnia przemysłowa i handlowo-usługowa. Powiększy się również Konin. W granicach miasta znajdzie się obszar, na którym znajduje się oczyszczalnia ścieków służąca mieszkańcom tego miasta.

O prawie 20 kilometrów kwadratowych powierzchni powiększy się Otmuchów. Granice zmieni również Jarocin.

Projekt rozporządzania jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i oraz konsultowany przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

MSWiA nieugięte w sprawie Opola

Z początkiem tego roku zmiany dotknęły m.in. samorządów zlokalizowanych wokół Opola, Rzeszowa oraz Szczecina. Miasta wojewódzkie zostały powiększone ich kosztem. Złożony w tym roku wniosek w sprawie powrotu granic Opola do stanu z 2016 roku zostały przez MSWiA rozpatrzony negatywnie.

Przypominamy, że poza Rzeszowem, Szczecinem i Opolem zmiany sprzed pół roku dotknęły m.in. półwyspu Helskiego, gdzie z granic miasta Jastarnia wyłączono Kuźnicę oraz Juratę. Miastami zostały Mielno, Rejowiec, Opatówek oraz Morawica.