Wrocław: Trwają dyskusję o nowym studium

Wrocław zaprezentował założenia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W tym tygodniu odbyły się dyskusje publiczne na jego temat.

Studium określić ma kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata. Do prac nad nowym dokumentem przystąpiono w 2014 roku. Jak informuje przygotowujące dokument Biuro Rozwoju Wrocławia: „Nowe Studium ma być przede wszystkim odpowiedzią na obecne potrzeby wrocławian, obserwacją zmian, jakie ostatnio zaszły w mieście oraz identyfikacją nowych perspektyw”. W dokumencie określono 9 ogólnomiejskich polityk przestrzennych: Zamieszkiwanie, Gospodarka i usługi, Zieleń bez granic, Rzeki i woda, Przestrzenie Publiczne, Kompozycja, Dziedzictwo, Mobilność oraz Infrastruktura. Całe miasto podzielono na ponad 100 jednostek, każde z indywidualną kartą.

W tym miesiącu trwają konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy Wrocławia mogą wyrazić opinię na temat oczekiwanych zmian. W ubiegłym tygodniu na naszych profilach społecznościowych oraz zakładce Procedura informowaliśmy o dwóch dyskusjach publicznych. 11 października poruszano zagadnienia z zakresu mieszkalnictwa, gospodarki, dziedzictwa i mobilności. Dzień później tematem była zieleń, rzeki, przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infrastruktura.

 źródło: UM Wrocław

Wyłożenie potrwa do końca miesiąca. Z projektem zapoznać można się w dni powszednie w godzinach 13:30 do 18 w Sali Romańskiej Muzeum Architektury (ul. Bernardyńska 5), na stronie internetowej zaplanuj.wroclaw.pl oraz w BIP i na wrocławskim Geoportalu. Uwagi do projektu studium składać można do 22 listopada.

Po wprowadzonych zmianach czeka nas jeszcze oficjalne wyłożenie do wglądu publicznego projektu. Następnie projekt przekazany zostanie Radzie Miasta.

Procedura planistyczna w polskich miastach