Olsztyn pyta mieszkańców o funkcję wody w mieście

Prezydent Olsztyna zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące tematu „Olsztyńskie jeziora i rzeki – ich funkcja w mieście w kontekście aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”.

Rzeka Łyna w Olsztynie | fot. Maxxii (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-3.0

Olsztyński magistrat od dwóch lat przygotowuje aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W związku z małym zainteresowaniem społecznym, władze miasta postawiły sobie za cel aktywizację mieszkańców i przyjęły zaproszenie do udziału w ogólnopolskim, finansowanym ze środków europejskich pozostających w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju, projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. Jego celem jest wsparcie gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców.

Konsultacje dotyczyć mają roli rzek i jezior w przestrzeni stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzone będą w okresie od 16 października do 4 grudnia tego roku. Inauguracja odbędzie się dwa dni wcześniej – dziś o godzinie 12 na plaży miejskiej. Spotkania warsztatowe odbywać mają się w każdy listopadowy wtorek o godzinie 17:30. Chętni do udziału w konsultacjach mogą się zapisywać e-mailem pod adresem [email protected]

Założenia wypracowane na bazie konsultacji mają zostać zawarte w projekcie zmiany studium. Planowany termin jego prezentacji Radzie Miejskiej to rok 2019.