Wizja rozwoju Olsztyna, 19.09.15

Forum Rozwoju Olsztyna istnieje już od 6 lat. W tym czasie poznaliśmy bardzo dobrze nasze miasto, jego problemy i potrzeby. Dlatego kilka miesięcy temu uznaliśmy, że przyszedł odpowiedni czas, aby przygotować dokument opisujący w kompletny sposób naszą wizję rozwoju Olsztyna.

Wizja-rozwoju-Olsztyna-grafika_FRO

Dokument ten będzie składał się z kilku rozdziałów takich jak: planowanie przestrzenne, transport, ekonomia, społeczeństwo i kultura. Nasza Wizja rozwoju Olsztyna nie będzie miała zamkniętego charakteru. Jej treść będziemy chcieli konsultować z mieszkańcami w trakcie otwartych spotkań i na bieżąco ją aktualizować. Dyskusja nad zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami i pomysłami będzie doskonałą okazją, aby rozpocząć publiczną – i mamy nadzieję – nieustającą debatę o przyszłości Olsztyna.

Jednocześnie opracowujemy uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Olsztyna. Można je składać do 30 września tego roku. Gorąco zachęcamy mieszkańców, aby także przesyłali swoje pomysły dotyczące Studium. Jest to dokument o strategicznym znaczeniu, który wyznacza ogólne kierunku rozwoju przestrzennego miasta.

Wizję rozwoju Olsztyna zaprezentujemy 19 września o godz. 17:00 w Kamienicy Naujacka 3 przy ul. Dąbrowszczaków.

źródło: Forum Rozwoju Olsztyna
To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.