Książka: Bohdan Jałowiecki – „Okruchy miast”

Dziś prezentujemy książkę niezbyt nową, bo wydaną w 2009 roku, ale bardzo ważną jeśli chodzi o postrzeganie i odbieranie miasta. Sama percepcja przestrzeni miejskiej odbywa się na poziomie turysty, nomada, który jest w danym miejscu na chwilę. Pamiętając emocje, wrażenia, które towarzyszyły mu podczas kolejnych wizyt w danym mieście próbuje opisać je czytelnikom.

okruchy-miast-b-iext8622447

Wędrujemy wraz z autorem od Lizbony przez Moskwę aż do Nowego Jorku, od Oslo przez Bukareszt, by dotrzeć do Algieru. Autor zabiera nas do miast porozrzucanych po całym świecie, powstałych w różnych systemach politycznych, kulturach i stylach architektonicznych.

Podróż ta nie ma początku, ani końca – jest wędrówką pośród wąskich ulic Rzymu czy też chodzeniem po moście w Hongkongu… jest wspomnieniem miejsc, ludzi, obrazów, które utkwiły w pamięci autora.

Książka wskazuje jak bardzo istotna jest percepcja przestrzeni miejskiej przez jej użytkowników. Jak postrzeganie drugiego człowieka na ulicy czy też w parku decyduje o tym, czy to miasto odbieramy jako nasze, naznaczamy je emocjami. Autor pokazuje, że nie tylko zabytkowe budowle, arterie komunikacyjne itp. mogą decydować o pięknie miasta.

Główną rolę w kształtowaniu okruchów, wspomnień o mieście odgrywają ludzie. Osoby, które spotkaliśmy w danym miejscu, z którymi je odkrywaliśmy. I choć to myśl nie nowa, to jednak chyba coraz rzadziej o niej pamiętamy, że to właśnie ludzie kształtują dane miejsce, decydują o jego atmosferze, wyjątkowości na tle innych.

Zebrane „okruchy miast” nie są w żadnym razie przewodnikiem po miejscach, które prezentowane są w książce. Stanowią one mozaikę, z której wyłania się złożoność ujęcia miasta, jako obrazu naszych emocji.

Każdy z nas ma prawo do emocji, uczuć względem danego miejsca, naznaczania bądź też odrzucenia. To właśnie sprawia, że każde miasto jest tak bardzo ekscytujące, gdyż składa się z tysięcy okruchów, które również my tworzymy…


Bohdan Jałowiecki „Okruchy miast”
Wyd. Konsorcjum Akademickie
Kraków – Rzeszów – Zamość 2009 r.
ISBN 978–928763–4–2