Warszawska Emilia powróci w Parku Świętokrzyskim

Miasto i projektanci zakończyli właśnie prace nad Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym dla nowej lokalizacji pawilonu Emilia. Pawilon powróci w Parku Świętokrzyskim.

Nowy pawilon Emilia | wiz. UM Warszawa

Poprzednia konstrukcja, z lat sześćdziesiątych została wpisana do rejestru zabytków. Jednak jeszcze przed wpisaniem do rejestru w lutym 2016 roku, właściciel miał już prawomocne pozwolenie na rozbiórkę (wydane latem 2015 roku) i decyzję o warunkach zabudowy na wzniesienie tutaj wieżowca. Efektem porozumienia dewelopera, miasta oraz aktywistów jest przeniesienie pawilonu do parku przy ulicy Świętokrzyskiej. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania zezwalają tam na budowę miejskiego ogrodu zimowego.

W “nowej” Emilii powstać ma oranżeria. Nad tym projektem Zarząd Zieleni Miasta pracował razem z Uniwersytetem Warszawskim i Ogrodem Botanicznym. Pawilon będzie wykorzystowany również na cele wystawiennicze oraz społeczne. Znaleźć ma się w nim również kawiarnia. Funkcjonujące w budynku przy ulicy Emilii Plater Muzeum Sztuki Nowoczesnej zająć na nową siedzibę.

Nowy pawilon Emilia | wiz. UM Warszawa

Projekt budowlany poznać mamy do kwietnia 2018 roku. Jeszcze w tym samym roku możliwe będzie ogłoszenie przetargu na prace budowlane i rozpoczęcie robót.