Debata: Warszawska przestrzeń – urbanistyka – architektura – najważniejsze problemy; Warszawa, 20.10.15

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. arch. Stefan WRONA, zaprasza na debatę zatytułowaną Warszawska przestrzeń – urbanistyka – architektura: najważniejsze problemy, która odbędzie się we wtorek, 20 października 2015 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Untitled-1

Program debaty

1000 – 1100 – Część pierwsza

 • Wystąpienie powitalne
  – prof. dr hab. inż. arch. Stefan WRONA, Dziekan WA PW
 • Informacja nt. stanu dokumentów planistycznych m. st. Warszawy – w nawiązaniu do Uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 ws. aktualności Studium UiKZP Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  – arch. Marek MIKOS – p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy
 • W sprawie Warszawy – falstart Świętokrzyskiej
  – arch. Jacek JEDYNAK – inspirator debaty Wypowiedzi zgłoszone w reakcji na „List otwarty w sprawie Warszawy” arch. Jacka JEDYNAKA do Pani Prezydent m. st. Warszawy (z czerwca 2015)
 • Warszawskość architektury warszawskiej
  – dr hab. arch. Jeremi KRÓLIKOWSKI, prof. SGGW
 • Po drugiej stronie barykady – architektura zamówień publicznych m. st. Warszawy (na przykładzie II linii metra oraz modernizacji ulicy Świętokrzyskiej)
  – arch. Mikołaj KOŁACZ

1115 – 1315 – Część druga

 • Tradycje warszawskiej urbanistyki a obecne plany miejscowe
  – dr arch. Aleksander CHYLAK – Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, WA PW
 • 4 x W czyli Wizja Wisły w Warszawie
  – arch. Grzegorz STIASNY – zastępca Przewodniczącego Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy, WA PW
 • Projektować miasto
  – dr hab. arch. Krzysztof DOMARADZKI, prof. PW – b. Wiceprzewodniczący d. Rady Architektury i Rozwoju Warszawy, WA PW
 • Jak tworzyć przyjazną przestrzeń Warszawy?
  – arch. Krzysztof CHWALIBÓG – Przewodniczący Polskiej Rady Architektury
 • 7 życzeń dla Warszawy od Oddziału Warszawskiego TUP
  – arch. Marcin ŚWIETLIK – Wiceprezes Zarządu Oddziału TUP w Warszawie
 • Warsztaty jako forma współpracy w projektowaniu miasta
  – dr inż. Katarzyna SADOWY – Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP
 • Rekomendacja krajobrazowa UNESCO a waloryzacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Warszawy
  – Michał KRASUCKI – Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m. st. Warszawy
 • Ochrona dóbr kultury współczesnej przez Samorząd m. st. Warszawy
  – arch. Grzegorz A. BUCZEK – st. wykładowca WA PW

1330 – 1500 – Część trzecia

 • Otwarta dyskusja
 • Podsumowanie dyskusji i zakończenie spotkania

Debata odbędzie się w ramach obchodów 100lecia Wydziału Architektury PW.

Zapraszamy!

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.
źródło: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej