Warszawa: Konsultacje i konkurs dla Placu Pięciu Rogów

W najbliższym czasie znaczną przemianę przejść ma przestrzeń na skrzyżowaniu ulic Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej w Warszawie. Zamiast asfaltu powstać ma nowy plac miejski.

Nowa przestrzeń nazywać ma się Placem Pięciu Rogów. Jej wygląd będzie przedmiotem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na nowe zagospodarowanie, który ogłoszony zostanie prawdopodobnie latem. Konkurs architektoniczny jest poprzedzony konsultacjami społecznymi, w ich wyniku powstanie raport, który będzie głosem doradczym dla projektantów.

Warszawa plac pieciu rogow

Zmiany na jezdniach

Sugerowane przez miasto rozwiązanie zakłada wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicach Szpitalnej, Przeskok i Zgoda. Ostatnia z nich ma pozwalać na wjazd jedynie w ulicę Chmielną (obecnie prowadzi cały ruch samochodowy w kierunku południowym). Pojawić mają się też niewielkie udogodnienia dla rowerzystów. Przestrzeń placu, dziś zdominowana przez samochody, ma być bardziej przyjazna pieszym.

Chmielną prościej

Według przeprowadzonej przez Pracownię Dialogu Społecznego na przełomie sierpnia i września diagnozy, samochody zajmują 59% powierzchni placu. Ruch pieszy kieruje się głównie prostopadle do jezdni i parkingów, wzdłuż ciągu ulicy Chmielnej. Dodatkowo piesi nie mogą się poruszać w linii prostej – przejścia nie są wyznaczone w osi tej ulicy – przez co wielu pokonuje jezdnie w miejscu niewyznaczonym. Zasugerowane przez miasto zmiany zakładają realizacje tam strefy zamieszkania co zmniejszy negatywny wpływ przecinania ulicy Chmielnej przez ruchliwe jezdnie.

Warszawa plac pieciu

Jak wziąć udział w konsultacjach?

14 maja o godzinie 12:00 oraz 19 maja o 17:00 odbędą się spacery architektoniczne, których celem jest przybliżenie Placu Pięciu Rogów i jego okolicy. Dodatkowo 19 maja o 18:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przyszłości przestrzeni. Mieszkańcy mogą też zgłaszać swoje uwagi na platformie konsultacyjnej UM Warszawy.