Trwają wyłożenia Studium w Otwocku i Jaworznie

Polskie miasta prezentują projekty Studium i czekają na opinie mieszkańców.

Otwock

Zaprezentownay został projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Otwocka. Projekt jest dostępny online na BIP UM – bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1061&id=19706. Jak informuje otwocki ratusz, zmiany w studium dotyczą ok. 30% powierzchni gminy. Uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mieszkańcy mogą składać do 21 lipca 2020.

Jaworzno

Wycinek zaprezentowanego projektu Studium Jaworzna

Wycinek zaprezentowanego projektu Studium Jaworzna

Od 3 lipca do 7 sierpnia trwa prezentacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna. Uwagi będzie można składać do dnia 28 sierpnia. Dyskusja publiczna nad projektem zmiany studium odbędzie się dwukrotnie w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie: w środę, 15 lipca o godz. 16:00 i w czwartek, 16 lipca o godz. 17:00. Przy wyłożeniu i dyskusji obowiązują bezwzględnie rygory sanitarne, tzn. maseczki lub przyłbice oraz rękawice. Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w Jaworznie.

Prabuty

Nowe Studium prezentuje do wglądu również miasto i gmina Prabuty. Wyłożenia trwa w dniach od 24.06.2020 r. do 15.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz na stronie internetowej w serwisie mapowym. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r., w siedzibie Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu lub na adres Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wnosić można do dnia 7 sierpnia.

Olsztynek

W dniach od 7 do 28 lipca 2020 r. odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Olsztynek (obwieszczenie). Termin składania uwag do projektu upływa w dniu 19 sierpnia 2020 r. Ze szczegółami projektu zapoznać można się na stronie planowanie.olsztynek.pl.

Wycinek zaprezentowanego projektu Studium miasta i gminy Olsztynek

Wycinek zaprezentowanego projektu Studium miasta i gminy Olsztynek