Sopot: 8 stref w uchwale krajobrazowej

Jutro nastąpi oficjalnie zaprezentowanie sopockiej uchwały krajobrazowej. Założenia dokumentu zostaną przedstawione o godzinie 18 w Sopotece, w gmachu dworca Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto.

Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców i branży reklamowej. Zaprezentowana zostanie tam koncepcja uchwały wysłana do uzgodnień. Wraz z prezentacją odbyć ma się debata dotycząca założeń uchwały w tym m.in. reklam i szyldów w mieście. Powierzchnia miasta podzielona została na 8 stref, w których obowiązywać mają odmienne przepisy. Dodatkowo wskazanych zostało kilkanaście stref w rejonie popularnych obiektów lub ciągów komunikacyjnych. Celem ich wyznaczenia jest opracowanie zasad i warunków sytuowania małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych. Projekt uchwały dostępny jest do pobrania z naszej strony.

Wcześniej, bo w lutym, założenia podobnej uchwały przedstawił Gdańsk. Stolica województwa pomorskiego wyznaczyła siedem podobnych stref. Dla większości szyldów i reklam okres przejściowy przed wejściem uchwały wynosić ma dwa lata.