AKTUALNOŚCI

Procedura planistyczna w Polsce – maj 2014

Majowe zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

WARSZAWA:

 • Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Wyłożenie do publicznego wglądu: od 3 kwietnia do 7 maja 2014 r.; Dyskusja publiczna – 15 kwietnia 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro VI – Sala Rudniewa o godz. 16.00. uwagi do projektu zmiany Studium należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2014 r. Szczegóły: link
 • Rejon obszaru Las (Wawer). Wyłożenie do wglądu w dniach od 28 kwietnia 2014 r. do 28 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 12 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 18 czerwca 2014 r. link
 • Rejon ulicy Twardej (Wola). Wyłożenie do wglądu w dniach od 24 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 7 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Stare Włochy (rejon ulicy Mikołajskiej). Wyłożenie do wglądu w dniach od 17 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 31 marca 2014 r termin składania uwag – do dnia 7 maja 2014 r.
 • przystąpienie  do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A; wnioski składać można do dnia 12 maja 2014 r. link

Informacje o powyższych wyłożeniach: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/default.htm

BIAŁYSTOK:

 • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Ryskiej i Łąkowej). Wyłożenie w terminie od 22 kwietnia do 12 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 05.05.2014; termin składania uwag – 26.05.2014.  link
 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia). Wyłożenie w terminie od 2 do 22 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 07.05.2014; termin składania uwag – 05.06.2014. link
 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulicy Ks. S. Suchowolca). Wyłożenie w terminie od 22 kwietnia do 12 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 07.05.2014; termin składania uwag – 07.05.2014. link

BYDGOSZCZ:

 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu Brdyujście-Toruńska. Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 30 maja 2014 r.
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu Fordon – Górny Taras – na północ od ulicy Świętokrzyskiej. Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 23 maja 2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu Fordon – Górny Taras – rejon ulicy Bieszczadzkiej. Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 23 maja 2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu Fordon – Górny Taras – na zachód od ulicy Alpejskiej. Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 23 maja 2014 r. link
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Wyżyny Chemik”. Wyłożenie do wglądu w dniach od 12 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 1 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 6 maja 2014 r.

CZĘSTOCHOWA:

 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w części dotyczącej obszaru położonego w dzielnicy Lisiniec w rejonie ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej i zachodniej granicy miasta Częstochowy; Wyłożenie do wglądu w dniach od 26 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 maja 2014 r., link 

GDAŃSK:

 • przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych:

  • Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej
  • Klukowo – Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej
  • Stare Przedmieście rejon ulicy Lastadia

  Szczegółowe informacje pod tym linkiem. Termin składania wniosków do tych planów miejscowych mija 9 maja 2014 r.

 • Brzeźno – Hala Plażowa; Wyłożenie do wglądu w dniach od 2 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 12 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 13 czerwca 2014 r. link
 • Piecki – Migowo rejon ulicy Królewskie Wzgórze; Wyłożenie do wglądu w dniach od 2 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 15 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 13 czerwca 2014 r. link
 • Kokoszki rejon ulicy Cementowej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 2 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 20 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 13 czerwca 2014 r. link
 • Stare Przedmieście – rejon ulic Rzeźnickiej i Kocurki; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 2 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej i Biologicznej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 14 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 15 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Firoga w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 22 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Stogi Portowe teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 23 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r
 • Stogi Portowe teren nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 23 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r

GDYNIA

 • Rejon ulic Hutnicza, Piaskowa (drugie wyłożenie); Termin wyłożenia od 14 kwietnia 2014 do 6 maja 2014, Dyskusja publiczna: 23 kwietnia 2014. Termin składania uwag upływa 20 maja 2014. link
 • Plan miejscowy dla dzielnicy Działki Leśne ; Termin wyłożenia od 14 kwietnia 2014 do 6 maja 2014; Dyskusja publiczna: 29 kwietnia 2014 Termin składania uwag upływa 20 maja 2014. link

KATOWICE:

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Owsianej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r., link 

KIELCE

 • Rejon łącznika pomiędzy ul. Krakowską a Łopuszniańską (drugie wyłożenie); Termin wyłożenia od 27 marca 2014 do 25 kwietnia 2014, Dyskusja publiczna: 11 kwietnia 2014. Termin składania uwag upływa 12 maja 2014.

KOSZALIN:

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Komunalnego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 10 kwietnia 2014 r. do 13 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 28 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 27 maja 2014 r., link

KRAKÓW

 • Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa; Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r. ; dyskusja publiczna – 28 marca 2014 r. w Auditorium Maximum; termin składania uwag – do dnia 5 maja 2014 r. link

ŁÓDŹ:

 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łodzianka, Łukaszewskiej i Moskule oraz części północno-wschodniej granicy Miasta. Termin składania wniosków do tych planów miejscowych mija 16 maja 2014 r. link

MIĘDZYZDROJE

 • wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną; Wyłożenie do wglądu w dniach od 31 marca 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 15.04.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 6 maja 2014 r.

OLSZTYN

 • Rejon ulicy Polnej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 24 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 28 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 18 maja 2014 r.

OPOLE:

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 27 marca 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 16 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 12 maja 2014 r., link

PŁOCK

 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Trzepowo”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 12 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 6 maja 2014 r.
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Kilińskiego – Spółdzielcza”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 12 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 29.05.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 25.06.2014 r.
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “linii 400kV” na osiedlu Trzepowo; Termin składania wniosków mija 9 maja 2014 r.
  link
  do wszystkich ww. ogłoszeń

POZNAŃ

 • wyłożenie do publicznego wglądu planu miejscowego “Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej”. Wyłożenie do wglądu w dniach od 9 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 21.05.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 20.06.2014 r. link

RADOM

 • wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla jednostek urbanistycznych „Gołębiów”, „Potkanów”, „Jeżowa Wola Wschodnia”, „Jeżowa Wola Zachodnia” i „Sadków”Wyłożenie do wglądu w dniach od 11.04.2014 r. do 02.05.2014 r.; dyskusja publiczna odbyła się 28.04.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23.05.2014 r. link

RZESZÓW:

 • Wyłożenie do wglądu planu miejscowego w rejonie ulic Przemysłowej i Boya – Żeleńskiego. Wyłożenie do wglądu w dniach ; dyskusja publiczna – 24.04.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 27 maja 2014 r.
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “Dworzec”; Termin składania wniosków mija 16 maja 2014 r. link
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Bolinko – Rynkowa 3”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 5 maja 2014 r. do 27 maja 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 16.05.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 10.06.2014 r. link

GMINA SŁUPSK:

 • przystąpienie  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie; wnioski składać można w terminie do dnia 7 maja 2014 r.

SZCZECIN:

 • Ponowne wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Bukowo – Szosa Polska”. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 kwietnia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbyła się 14 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 12 maja 2014 r.
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “Stare Miasto – Park Żeromskiego”; Termin składania wniosków mija 14 maja 2014 r. link

TYCHY:

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 17 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r., link
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 8 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 8 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 maja 2014 r., link
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r., link

WŁOCŁAWEK:

 • wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki ; Wyłożenie do wglądu w dniach od 20 marca 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 31 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 12 maja 2014 r.

WROCŁAW

 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Kazimierza Pułaskiego”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 15 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 29.04.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 19.05.2014 r. link
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „rejon ulicy Trójkątnej”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 23 kwietnia 2014 r. do 14 maja 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 06.05.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 28.05.2014 r. link
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „rejon ulicy Lechitów”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 25 kwietnia 2014 r. do 15 maja 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 05.05.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 29.05.2014 r. link
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „rejon ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej“; Wyłożenie do wglądu w dniach od 25 kwietnia 2014 r. do 15 maja 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 07.05.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 29.05.2014 r. link
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „rejon ulic: Kominiarskiej, Jubilerskiej i Sułowskiej oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 2 maja 2014 r. do 22 maja 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 08.05.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 05.06.2014 r. link
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „rejon ulic: Strzegomskiej, Szwedzkiej i Hiszpańskiej we Wrocławiu”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 8 maja 2014 r. do 29 maja 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 199.05.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 12.06.2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “rejon ulic Bramborskiej i Nabycińskiej”; Termin składania wniosków mija 23 maja 2014 r.  link
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “rejon skrzyżowania ulic: Litewskiej i Tarasa Szewczenki”; Termin składania wniosków mija 19 maja 2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “między Kładką Zwierzyniecką a Wieżą Ciśnień przy ulicy Na Grobli we Wrocławiu”; Termin składania wniosków mija 19 maja 2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “rejon ulic Grodzkiej, Szewskiej i Fredry”; Termin składania wniosków mija 8 maja 2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “rejon ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa”; Termin składania wniosków mija 7 maja 2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego “rejon ulic Redyckiej i Lekcyjnej”; Termin składania wniosków mija 7 maja 2014 r.  link

ZIELONA GÓRA: 

 • Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra; Wyłożenie do wglądu w dniach od 10 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 16 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 30 maja 2014 r., link
 Zestawienie przygotował Wojciech Wojtowicz