Opole z nowym podziałem administracyjnym

Na czwartkowej sesji rady miasta przyjęto nowy podział administracyjny Opola. Miasto zostało podzielone na 29 dzielnic.

Dotychczas jednostki pomocnicze miasta funkcjonowały wybranych fragmentach miasta. Uchwałą radni zmienili statuty dziewięciu obecnie istniejących dzielnic oraz utworzyli 20 nowych. Począwszy od przyszłego roku rady dzielnic będą dysponować swoim budżetem, który wynosić będzie ok. 100 tys. zł na zadania inwestycyjne oraz od 20 do 40 tys. na zadania bieżące. Rady będą miały także możliwość zgłaszania uchwał do rady miasta. Wybory do rad dzielnic zaplanowane są na jesień.

Nowy podział administracyjny miasta obowiązywać będzie po 14 dniach od opublikowania uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zapowiada się, że w przyszłości powstanie 30. dzielnica Opola. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy wskazali, iż oddzielną jednostką powinna być Pasiek. Jest to wyspa na Odrze, w centralnej części miasta, gdzie zlokalizowanych jest wiele ważnych obiektów użyteczności publicznej m.in. amfiteatr, Wieża Piastowska czy urząd marszałkowski. Ze względu na stopień zaawansowania procedury nie było możliwości wprowadzenia zmian. Pasieka obecnie jest częścią dzielnicy Stare Miasto.

Nowy podział administracyjny Opola | źródło: UM Opole

 • Armii Krajowej,
 • Bierkowice,
 • Borki,
 • Brzezie,
 • Chabry,
 • Chmielowice,
 • Czarnowąsy,
 • Gosławice,
 • Groszowice,
 • Grotowice,
 • Grudzice,
 • Kolonia Gosławicka,
 • Krzanowice,
 • Malina,
 • Malinka,
 • Nadodrze,
 • Nowa Wieś Królewska,
 • Półwieś,
 • Sławice,
 • Stare Miasto,
 • Szczepanowice-Wójtowa Wieś,
 • Śródmieście,
 • Świerkle,
 • Winów,
 • Wróblin,
 • Wrzoski,
 • Zakrzów,
 • Zaodrze,
 • Żerkowice.

Projekty uchwał XLV sesji Rady Miasta Opola – 6 lipca 2017 r. – LINK


zdjęcie: fot. Daviidos | Wikimedia Commons| lic. CC BY-SA 4.0