Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 – relacja

W dniach 26-28 czerwca 2017 r. w Zakopanem odbył się Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 zorganizowany przez uczestników platformy Smart EcoSystem (www.baseeu.com) – unikalnego systemu przeznaczonego dla pod­miotów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów. Użytkownikami platformy są in­stytucje naukowo-badawcze, jednostki samorządowe, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa, których celem jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych technologii i budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Wszystkie działania użytkowników platformy ukierunkowane są na wdrażanie idei Smart City poprzez propagowanie zrównowa­żonego rozwoju i nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską oraz popularyzację rynku elektromobilności.

źródło: www.experteu.org

Program Kongresu obfitował w liczne wydarzenia o wysokim poziomie merytorycznym. Kilkanaście paneli dyskusyj­nych transmitowanych było online. Imprezie towarzyszyło ponadto wiele dodatkowych atrakcji promujących ekolo­giczny styl życia oraz tradycję podhalańską i lokalny folklor.

Wśród uczestników Kongresu znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele samorządów m.in. z Austrii, Słowacji, Gruzji, Ukrainy i Węgier oraz posłowie i przedsta­wiciele dyplomacji. Gościem specjalnym Forum był Jego Ekscelencja Ziyad Raoof – pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

Kongres Smart City oraz I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane 2017 były wspólną inicja­tywą wielu partnerów, a głównymi organizatorami wydarzenia zostali: Platforma Smart EcoSystem, European Green Technology Alliance (EGTA), Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Emirates & Europe Business Develop­ment Cluster, Klaster Green Cars oraz Klaster Smart IT.

Partnerem Strategicznym wydarzenia było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a Patronat Medialny sprawował Dziennik Gazeta Prawna – wydawca dodatku Liderzy Innowacyjności.

Podczas Kongresu Smart City/EkoZakopane 2017 rozstrzygnięty został Konkurs „Eko Janosik”, w którym wyróżniono najbardziej ekologiczne placówki i przedsiębiorstwa w regionie oraz półfinał ogólnopolskiego Konkursu „Liderzy Inno­wacyjności – Innovation Awards 2017”. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów w siedmiu kategoriach, którzy wezmą udział w finale zaplanowanym na 24 października 2017r. w Warszawie w Hotelu InterContinental w ramach drugiej edycji „Emirates & Europe Economic Forum – Innowacja Szansą na Rozwój Gospodarczy”.

Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 to inicjatywa organizatorów na rzecz budowania płaszczyzny współpracy między przedstawicielami samorządów terytorialnych wszystkich szczebli oraz nauki i biznesu w zakresie propagowa­nia nowoczesnych rozwiązań Smart City, innowacyjnych technologii oraz startupów – służących ochronie środowi­ska i rozwojowi najważniejszych sektorów gospodarki, w tym miejskiego transportu niskoemisyjnego i innowacyjnych technologii w kraju. Dalsze działania wspierać i koordynować będzie Platforma Multipartnerska Green Trader (www. trader.smartpl.eu) – platforma klasy ERP do obsługi projektów i samorządów gotowych współpracować na rzecz osią­gnięcia celów wyznaczonych podczas Smart City/EkoZakopane 2017.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.smartpl.eu.