Łódź zaprezentuje nowe studium

W kolejny poniedziałek poznamy zapisy nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Dokument przygotowywany był od 2013 roku. Miejscy planiści zaczęli prace nad nowym dokumentem, by urealnić jego zapisy. Poprzednie studium przygotowane było na potrzeby milionowego miasta, rezerwując znaczną powierzchnię pod nową zabudowę, podczas gdy trendy wskazują na o 1/3 mniejsza liczbę mieszkańców. Według danych GUS, w 2016 roku miasto zamieszkiwało mniej niż 700 tysięcy mieszkańców.

Łódzkie Studium z 2010 roku | UM Łódź

Wyłożenie publiczne dokumentu nastąpi w dniach od 17 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55. Punkty konsultacyjne udzielania informacji na temat studium będą funkcjonały w poniższych miejscach:

  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), w godz. od 13.00 do 17.00, w dniach od 1 sierpnia do 15 września 2017 r.,
  • BOK „Rondo”, ul. Limanowskiego 166, w godz. od 10.00 do 18.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  • Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Emilii Plater 28/32, w godz. od 10.00 do 18.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  • Szkoła Podstawowa nr 139, ul. Giewont 28, w godz. od 8.00 do 16.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  • Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Ćwiklińskiej 9, w godz. od 10.00 do 18.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  • Gimnazjum nr 38, ul. St. Dubois 7/9, w godz. od 10.00 do 18.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędą się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w dniach:

  • 6 września 2017 r.w godz. od 15:00 do 17:00 – zagadnienia dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej,
  • 7 września 2017 r.w godz. od 15:00 do 17:00 – zagadnienia dotyczące układu komunikacyjnego.

Uwagi do projektu będzie można składać do dnia 9 października 2017 r. na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Procedura planistyczna w polskich miastach