Nowy podatek stymulatorem działań rewitalizacyjnych?

Od 1 stycznia 2016 r. zostanie wprowadzona nowa stawka podatku od nieruchomości. Za 1 m.kw. powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji oraz obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trzeba będzie zapłacić 3 zł. Zmiany mają zachęcić właścicieli nieruchomości do realizacji zgodnego z MPZP zagospodarowania terenu.

Stawkę wprowadza nowa ustawa o rewitalizacji, którą prezydent podpisał 27 października 2015 r. Zmiany opisane są w art. 37 ustawy o rewitalizacji, który wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dodając nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji:

Przechwytywanie

Nowa, podwyższona stawka podatku będzie miała zastosowanie na obszarze specjalnego obszaru rewitalizacji (SSR) i będzie dotyczyć gruntów, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane (oznacza to zakończenie budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego) w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu. Stawka dla takich nieruchomości ma wynosić 3 zł od 1 m2 powierzchni. Zdaniem autorów ustawy proponowany przepis ma być instrumentem finansowej zachęty dla właścicieli nieruchomości do realizacji zagospodarowania zgodnego z planem miejscowym lub – w razie braku takiego zamiaru – zadysponowania nieruchomością na rzecz podmiotu, który jest zainteresowany takim działaniem.

Źródło: PAP