„Modelowa rewitalizacja miast” – projekty przyjęte do II etapu

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy projekty zakwalifikowane do II etapu rywalizacji.

Celem ministerialnego konkursu jest wsparcie miast w opracowywaniu programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór dla innych samorządów realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Wnioskodawcą w konkursie mogła być gmina posiadająca status miasta (miejska lub miejsko-wiejska). W I etapie zadaniem było przesłanie fiszki projektowej, która w sposób syntetyczny opisywała pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Na ich podstawie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokonało wyboru projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu podczas którego nastąpi ocena formalna i merytoryczna. Spośród 240 projektów, wybrano 57 które przedstawiamy poniżej:

Lista Rankingowa

Lista Rankingowa 2

Pełna lista rankingowa, wraz z projektami niewybranymi w I etapie oraz oceną punktową projektów, jest dostępna do pobrania w formacie pdf

Źródło: www.popt.gov.pl