Jakie będzie Pole Mokotowskie? Wyniki konsultacji

Warszawski magistrat przedstawił wyniki dwóch pierwszych etapów konsultacji społecznych na temat postrzegania i przyszłości Pola Mokotowskiego.

Pierwsza część to obszerna diagnoza użytkowania parku, drugą zaś stanowiły konsultacje i warsztaty społeczne, które odbyły się w czerwcu i lipcu 2015.

źródło: UM Warszawa - Raport z etapu konsultacji społecznych dotyczących funkcji Pola Mokotowskiego
źródło: UM Warszawa – Raport z etapu konsultacji społecznych dotyczących funkcji Pola Mokotowskiego

Pole Mokotowskie w opiniach użytkowników i okolicznych mieszkańców wypada całkiem dobrze. Osoby te cenią sobie formę i nieformalny charakter parku, jego rekreacyjny charakter. Pojawiło się wiele głosów o pozostawienie parku takim jaki jest dzisiaj lub wprowadzenie jedynie usprawnień czy niewielkich zmian. Otwarte przestrzenie i brak fizycznych ograniczeń umożliwiają na zróżnicowanie funkcji, jakie Pole Mokotowskie pełni dziś i może pełnić w przyszłości.

Odbiorcy Pola obawiają się wydzielania konkretnych stref dla poszczególnych funkcji i powstawania w ten sposób nie tylko fizycznych ale także mentalnych granic. Funkcja rekreacyjna parku dominuje nad rozrywkową, która niesie ze sobą uciążliwości dla mieszkańców. Przestrzeń parku należy wzbogacić o działania kulturalne o kameralnym charakterze – dobrym rozwiązaniem w tym przypadku byłby amfiteatr wkomponowany w formę parku. Uzupełnieniem funkcji rekreacyjnej jest włączenie terenów stadionów Skry i Syrenki utrzymanie ich sportowego zastosowania z jednoczesnym pilnym remontem. Pojawił się pomysł odkrytego basenu lub uregulowania kwestii kąpania się ludzi w istniejącym stawie – wraz z poprawą jego czystości.

Podzielone zdania dotyczą kwestii psów. Zdecydowana większość docenia możliwość swobodnego poruszania się czworonogów. Potrzebne jednak jest również specjalne, wydzielone miejsce, w którym osy nie będą przeszkadzać pozostałym użytkownikom – takie rozwiązanie wcześniej proponował stołeczny urząd miasta. Wzmocnić należy akcję sprzątania po psach.

Użytkownicy dostrzegają braki w podstawowej infrastrukturze parku. Konieczne jest ustawienie dodatkowych ławek, koszy na śmieci oraz oświetlenie niektórych z alejek. Zaproponowano również powstanie miejsc z wodą pitną, nowych toalet publicznych czy miejsc kolejnych lokali gastronomicznych.

Kolejną ważną kwestią jest pogodzenie ruchu pieszych, rowerzystów i rolkarzy. Pole wykorzystywane jest nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także komunikacyjnych za sprawą osiowego założenia i otoczenia wieloma obiektami użyteczności publicznej – z budynkami SGH, UW, PW i WUM na czele. Pole wymaga również wyraźnego i przemyślnego zarządzania – propozycje instytucji bądź oddzielnego stanowiska ds. parku. Wartą wspomnienia propozycją jest utworzenie strony internetowej dotyczącej Pola Mokotowskiego, na której znalazłyby się najważniejsze informacje o obiektach i wydarzeniach.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi dokumentami konsultacji: